Test do egzaminu zawodowego
TECHNIK KSIĘGARSTWA - CZERWIEC 2010 (A18)







TEST ON-LINE

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:
TEST DO WYDRUKU

ILOŚĆ LOSOWANYCH PYTAŃ:





TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń
(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.









Przykładowe pytania z testu 'TECHNIK KSIĘGARSTWA - CZERWIEC 2010 (A18)':

- Ubytek naturalny towarów wynika ........
- Który z arkuszy papieru ma najmniejszy format? ........
- Znak E 300 umieszczony na etykiecie opakowania produktu jest ........
- W którym z wymienionych zestawów towarów wszystkie artykuły mogą być sprzedawane z automatu do sprzedaży? ........
- Towary, które podczas pobytu klienta w sklepie mają go skusić do niezaplanowanego zakupu, powinny być rozmieszczone na regałach ........

Pytania z testu zawodowego TECHNIK KSIĘGARSTWA - CZERWIEC 2010 (A18)



Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować pojęcia i terminy z zakresu prawa i ekonomii;
1.2. rozróżniać zasady funkcjonowania księgarni;
1.3. klasyfikować asortyment księgarski według układów formalnych i rzeczowych;
1.4. rozróżniać źródła informacji księgarskiej;
1.5. rozróżniać instrumenty marketingu, a w szczególności działania i cele promocji;
1.6. rozróżniać formy sprzedaży i zapłaty;
1.7. identyfikować formy i metody popularyzacji książki;
1.8. charakteryzować kierunki i style różnych dziedzin sztuki.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. wskazywać zasady etalażu i kompozycji plastycznej w witrynach i wnętrzu księgarni;
2.2. analizować czynniki kształtujące popyt;
2.3. wskazywać zasady rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych;
2.4. wskazywać zadania instytucji finansowych i ubezpieczeniowych;
2.5. obliczać i analizować podstawowe mierniki działalności handlowej;
2.6. analizować czynniki wpływające na efekty ekonomiczne księgarni.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania prac w księgarni;
3.2. wskazywać przepisy prawa stosowane w księgarstwie;
3.3. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac w księgarni;
3.4. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac w księgarni.
Copyright © 2008-2018 EgzaminZawodowy.info
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.