LOGOWANIE

Kwalifikacja AU22 + AU32 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU22 + AU32 - PRÓBNY ':

- Pakowanie i oznakowanie wyrobów gotowych to czynności ........
- Największą zaletą transportu lotniczego jest ........
- Poniższa tabela ilustruje pakiet usług logistycznych oferowanych przez ........
- Która z niżej podanych grup charakteryzuje zadania ekologistyki? ........
- Sklep komputerowy zakupił w hurtowni partie komputerów. Kopia faktury przedstawionej na rysunku jest dowodem księgowym dla ........
- W magazynie przedsiębiorstwa produkującego odzież na początku miesiąca stwierdzono zapas 5000 metrów materiału. W ciągu miesiąca dokupiono 2500 metrów materiału. Zapas bieżący pozwalający na zachowanie ciągłości produkcji wynosi 6000 metrów. Zapas nadmierny to ........
- Dążąc do skrócenia czasu cyklu realizacji zamówień od dostawców, należy ........
- Wypadki podczas pracy w magazynie mogą być spowodowane ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: