LOGOWANIE

Kwalifikacja B16 - WRZESIEŃ 2014

(Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B16 - WRZESIEŃ 2014':

- W oznaczeniu BSt500S stali zbrojeniowej liczba 500 oznacza w MPa ........
- W szkielecie zbrojeniowym belek żelbetowych nie mai a zastosowania ........
- Zanieczyszczenie farbą olejną z powierzchni stalowych prętów zbrojeniowych należy usunąć ........
- Ile będzie kosztować 200 kg stali żebrowanej o średnicy 16 mm, potrzebnej do wykonania zbrojenia ław fundamentowych, jeżeli cena 1 tony wynosi 2580,00 zł? ........
- Na rysunku przedstawiono podkładki dystansowe wykonane ........
- Na podstawie fragmentu opisu z normy PN-EN 206-1 "Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność" określ wymiary próbek do badań wytrzymałości na ściskanie betonu. ........
- Do wykonywania drobnych wyrobów betonowych, według opisu zawartego w przedstawionej tabeli, należy stosować cement ........
- Jeżeli proporcje objętościowe składników mieszanki betonowej według metody przybliżonej wynoszą 1 : 1,5 : 3, a do wykonania tej mieszanki zaplanowano zużycie 9 m3 żwiru, to potrzebna ilość piasku wynosi ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO

 POBIERZ ARKUSZ PISEMNY

KOD ARKUSZA: B.16-X-14.08


Test jest przeznaczony dla zawodów: