LOGOWANIE

Kwalifikacja T13 + T14 - PRÓBNY


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja T13 + T14 - PRÓBNY ':

- Fundowanie przez pracodawcę swoim najlepszym pracownikom wycieczki do Paryża za osiągnięcie dobrych wyników finansowych dla firmy to turystyka ........
- Szkoła podstawowa złożyła w biurze podróży zamówienie na trzydniową wycieczkę po Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej dla grupy 36 uczniów klasy III. Produkt turystyczny utworzony zgodnie z tym zamówieniem nazwiemy imprezą ........
- Na Światowej Liście Dziedzictwa Kultury i Natury UNESCO w Polsce znajdują się między innymi: ........
- Ulotka reklamująca ofertę wycieczki szkolnej po Małopolsce to sposób oddziaływania na klientów w ramach strategii ........
- Słabą stroną polskiej turystyki jest ........
- Wzrost popytu na usługi turystyczne może być spowodowany ........
- Organem uprawnionym do kontrolowania przestrzegania wymagań kategoryzacyjnych ustalonych dla obiektów hotelarskich jest ........
- Wprowadzenie oferty "Lato w Hiszpanii" do katalogu turoperatora poprzedza przede wszystkim ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: