LOGOWANIE

Kwalifikacja AU31 - WRZESIEŃ 2015

(Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja AU31 - WRZESIEŃ 2015':

- Który kontener należy wykorzystać do przewozu przesyłek ponadgabarytowych przekraczających obrys kontenera? ........
- Samochodem ciężarowym o ładowności 12 t przewieziono ładunek o masie 6 t z Radomia do Warszawy. Jaki jest współczynnik wykorzystania ładowności tego środka transportu? ........
- Jaką technologię transportu należy zastosować do przewozów kontenerowych? ........
- Przedstawiona na rysunku naczepa umożliwia załadunek tylko ........
- Dopuszczalna długość zestawu drogowego w Polsce i w większości państw europejskich wynosi ........
- W celu podania spedytorowi konkretnych terminów i partii towarów w ramach umowy spedycji, albo w przypadku braku umowy spedycji, należy zastosować ........
- Kierowca pobierający ładunek z magazynu powinien pokwitować jego odbiór i otrzymać od magazyniera dokument ........
- Zgodnie z systemem HACCP komora ładunkowa środka transportu przewożącego artykuły szybko psujące się powinna być schłodzona do temperatury określonej w zleceniu ........

 PYTANIA Z TESTU ZAWODOWEGO


Test jest przeznaczony dla zawodów: