LOGOWANIE

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 33151 - Ciąg czynności procesu transportowego składający się z elementów takich jak: dojazd do miejsca za...
 • Pytanie nr 33152 - Organizacja przewozu polegająca na pobraniu towaru z punktu załadunku i dostarczeniu go do wielu ...
 • Pytanie nr 33153 - Przewóz wymagający specjalnego oznakowania taboru, przeszkolenia kierowcy i pisemnej instrukcji d...
 • Pytanie nr 33154 - Załoga jednoosobowa pojazdu przewożącego ładunek z Łodzi do Gdańska na odległość 350 km ma stawić...
 • Pytanie nr 33155 - Który kontener należy wykorzystać do przewozu przesyłek ponadgabarytowych przekraczających obrys ...
 • Pytanie nr 33156 - Do przewozu artykułów głęboko mrożonych należy wybrać środek transportu typu
 • Pytanie nr 33157 - Z jakim największym i zarazem dopuszczalnym naciskiem na pojedynczą oś jest możliwy przejazd poja...
 • Pytanie nr 33158 - Aby przewieźć ładunek transportem kolejowym przez Rosję, Białoruś lub Ukrainę, należy zastosować ...
 • Pytanie nr 33159 - Przejazd z ładunkiem z Bydgoszczy do Torunia na odległość 50 km zajmuje kierowcy 1 godzinę. Ile w...
 • Pytanie nr 33160 - Samochodem ciężarowym o ładowności 12 t przewieziono ładunek o masie 6 t z Radomia do Warszawy. J...
 • Pytanie nr 33161 - Transport kombinowany szynowo-drogowy polega na wykorzystaniu środków transportu samochodowego na...
 • Pytanie nr 33162 - Podstawowym kryterium podziału spedycji jest
 • Pytanie nr 33163 - Cechą charakterystyczną przesyłki drobnicowej jest
 • Pytanie nr 33164 - Ładunek, którego wymiary przekraczają dopuszczalne wymiary środka transportu, nazywa się
 • Pytanie nr 33165 - Jaką technologię transportu należy zastosować do przewozów kontenerowych?
 • Pytanie nr 33166 - Colli, jednostka przeliczeniowa ładunku, to
 • Pytanie nr 33167 - Na europalecie o masie 20 kg ułożono 36 zgrzewek z cukrem. Ile wynosi masa paletowej jednostki ła...
 • Pytanie nr 33168 - Do transportu pszenicy siewnej z wykorzystaniem palet należy zastosować
 • Pytanie nr 33169 - Który znak, umieszczony na środkach transportu samochodowego, informuje o spełnieniu wymagań rezo...
 • Pytanie nr 33170 - Przedstawiona na rysunku naczepa umożliwia załadunek tylko
 • Pytanie nr 33171 - Ładunek w naczepie ma być przewieziony z Poznania kolejno do Łodzi, Warszawy i Białegostoku. W ja...
 • Pytanie nr 33172 - Z rysunku wynika, że w transporcie ładunku o ciężarze 10 000 N należy użyć zabezpieczenia przejmu...
 • Pytanie nr 33173 - Naczepą skrzyniową przewożone są palety z cegłami. Jako środka wspomagającego utrzymanie ładunku ...
 • Pytanie nr 33174 - Intermodalną Jednostką Ładunkową UTI (ILU - Intermodal Loading Unit) nie jest
 • Pytanie nr 33175 - Dopuszczalna długość zestawu drogowego w Polsce i w większości państw europejskich wynosi
 • Pytanie nr 33176 - Całkowita masa pojazdu z ładunkiem wynosi 40 ton. Prawidłowo wybranym środkiem transportu jest po...
 • Pytanie nr 33177 - W dowodzie rejestracyjnym pojazdu odnotowuje się jego
 • Pytanie nr 33178 - Zawiadomienie zawierające informacje o: nadawcy, stacji nadania i miejscu załadunku, nazwie towar...
 • Pytanie nr 33179 - Do przewozu ładunku niebezpiecznego, we wszystkich gałęziach transportu, należy zastosować
 • Pytanie nr 33180 - W celu podania spedytorowi konkretnych terminów i partii towarów w ramach umowy spedycji, albo w ...
 • Pytanie nr 33181 - Zgodnie z kodeksem cywilnym spedytor
 • Pytanie nr 33182 - W transporcie drogowym dokument, który może być wykorzystany przy odprawie celnej do przedstawien...
 • Pytanie nr 33183 - Uzgodniona kwota, zapisana w polisie ubezpieczeniowej, do wysokości której ubezpieczający sam pon...
 • Pytanie nr 33184 - Ubezpieczeniem samego ładunku w transporcie jest
 • Pytanie nr 33185 - Kierowca pobierający ładunek z magazynu powinien pokwitować jego odbiór i otrzymać od magazyniera...
 • Pytanie nr 33186 - W którym przypadku obowiązki kierowcy, załadowcy lub rozładowcy wykonywane były prawidłowo?
 • Pytanie nr 33187 - Satelitarny system monitorowania oraz identyfikacji środków transportowych to
 • Pytanie nr 33188 - W dwóch kolejnych tygodniach pracy kierowcy łączny maksymalny czas prowadzenia pojazdu może wynos...
 • Pytanie nr 33189 - Etykieta logistyczna znajdująca się na opakowaniu transportowym zawiera kod kreskowy przedstawion...
 • Pytanie nr 33190 - Zgodnie z systemem HACCP komora ładunkowa środka transportu przewożącego artykuły szybko psujące ...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ