LOGOWANIE

Kwalifikacja A34 - WRZESIEŃ 2015

(Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach)


WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ:


Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja A34 - WRZESIEŃ 2015':

- Zewnętrzna część akwatorium portowego, służąca postojom statków w oczekiwaniu na zezwolenie wpłynięcia na obszar wewnętrznych wód portowych, to ........
- Miejscem przeładunku umożliwiającym płynny transport (wjazd i wyjazd) nawet znacznych ciężarów z magazynu na środki transportu drogowego i odwrotnie jest ........
- Urządzenie przedstawione na zdjęciu służy do załadunku jednostek ładunkowych typu ........
- Znak przedstawiony na rysunku informuje ........
- Jaki jest stosunek wyniku do założeń zgodnie z zasadą PARETO? ........
- Które z urządzeń do mechanizacji prac ładunkowych należy zastosować do przeniesienia paletowej jednostki ładunkowej uformowanej z 12 sztuk ładunku każdy o masie 50 kg i masie własnej palety 20 kg na regał o wysokości 12 m? ........
- Systemem kontroli przepływu towarów opartym o zdalny odczyt i zapis danych z wykorzystaniem tagów (specjalnych układów elektronicznych) przytwierdzonych do nadzorowanych ładunków jest ........
- Transport od strony lądowej realizowany przez pociągi kursujące wahadłowo, różne systemy barkowe i taśmociągi należy do systemu transportowego ładunków ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja A34 - WRZESIEŃ 2015