LOGOWANIE

Kwalifikacja B35 - WRZESIEŃ 2015

(Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych)


TEST DO ROZWIĄZANIA TEST DO WYDRUKU
ILOŚĆ PYTAŃ:TEST WAŻNY DO: bez ograniczeń
ROZWIĄZANYCH TESTÓW: bez ograniczeń

ILOŚĆ PYTAŃ:


(Możesz wygenerować testów PDF: 0)

Odśwież stronę, aby zobaczyć aktualną liczbę.

Każdy pobrany test zawiera pytania z wybranego zakresu,
w losowej kolejności.

Przykładowe pytania z testu 'Kwalifikacja B35 - WRZESIEŃ 2015':

- Geodezyjną obsługę budowy mostu należy rozpocząć od wytyczenia w terenie ........
- Wysokość realizowanego punktu B, na podstawie danych na przedstawionym rysunku, wynosi ........
- Na mapie zasadniczej kolorem fioletowym oznacza się sieci ........
- Szkic przedstawia pomiar sytuacyjny punktu kontrolowanego metodą ........
- Na rysunku przedstawiono symbol rozjazdu kolejowego ........
- Cięcie warstwicowe mapy zasadniczej w skali 1:1000 powinno wynosić ........
- Szkic tyczenia musi zawierać ........
- Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny projektowanego nasypu torowiska. Ile wynosi odległość krawędzi podstawy nasypu od osi nasypu? ........

Pytania z testu zawodowego Kwalifikacja B35 - WRZESIEŃ 2015