Pytania z testu zawodowego
Kwalifikacja Z1 - CZERWIEC 2007

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 5371 - Pod wpływem masażu w układzie mięśniowym pacjenta następuje
 • Pytanie nr 5372 - Podczas leczenia i rehabilitacji pacjenta, u którego stwierdzono obrzęki zastoinowe stosuje się m...
 • Pytanie nr 5373 - Technika masażu tkanki skórnej stosowana w celu usunięcia zrogowaciałego naskórka to podłużne
 • Pytanie nr 5374 - Rytmiczne uciskanie okolicy węzłów chłonnych wykonywane najczęściej pięścią lub wewnętrzną stroną...
 • Pytanie nr 5375 - Badanie palpacyjne okolicy bolesnej może wywołać miejscowe reakcje tkanek w postaci
 • Pytanie nr 5376 - Fizjologiczną reakcją tkanki kostnej na masaż wykonany po zabiegu łączenia kości po złamaniu jest...
 • Pytanie nr 5377 - W przypadku stwierdzenia osłabienia zdrowych mięśni pacjenta spowodowanego bezczynnością należy z...
 • Pytanie nr 5378 - Rysunek przedstawia mięsień o kształcie
 • Pytanie nr 5379 - Głównymi wskazaniami do stosowania masażu segmentarnego są:
 • Pytanie nr 5380 - Masaż wirowy wykonywany u pacjenta, który doznał urazu tkanek miękkich w obrębie kończyn dolnych,...
 • Pytanie nr 5381 - Układ narządów ruchu jest sterowany przez pole
 • Pytanie nr 5382 - Serce będące narządem układu krążenia pacjenta pompuje krew z naczyń
 • Pytanie nr 5383 - Na rycinie zamieszczono kości dłoni. Paliczek bliższy jest oznaczony numerem
 • Pytanie nr 5384 - Bodźce mechaniczne w postaci ucisku pionowego na biologicznie aktywne miejsca ciała wykorzystywan...
 • Pytanie nr 5385 - W wyniku skurczu izometrycznego następuje
 • Pytanie nr 5386 - Odczyn miejscowy jest efektem reakcji organizmu
 • Pytanie nr 5387 - Do masażu klasycznego twarzy pacjent powinien być ułożony w pozycji leżenia tyłem
 • Pytanie nr 5388 - Rysunek przedstawia mięsień czworogłowy uda. W jego skład wchodzą następujące mięśnie:
 • Pytanie nr 5389 - Zasada podwójnego opracowania węzłów chłonnych stosowana jest podczas wykonywania u pacjenta masa...
 • Pytanie nr 5390 - Sprężyste odkształcanie tkanki w formie lekkiej wibracji przerywanej u pacjenta, u którego stwier...
 • Pytanie nr 5391 - Wskazaniem do stosowania techniki rozcierania są
 • Pytanie nr 5392 - Na rycinie zamieszczono przekrój stawu
 • Pytanie nr 5393 - Przeciwwskazanie do stosowania masażu izometrycznego stanowi
 • Pytanie nr 5394 - U sportowca, w ramach profilaktyki przeciwurazowej przed zawodami, stosuje się masaż
 • Pytanie nr 5395 - Do masażu przedniej powierzchni kończyny dolnej pacjent powinien przyjąć pozycję
 • Pytanie nr 5396 - W celu zwiększenia aktywności funkcji skóry oraz pobudzenia czynności układu krążenia i układu ne...
 • Pytanie nr 5397 - Pod wpływem masażu pacjenta, w jego ciele nastąpi
 • Pytanie nr 5398 - Konsekwencją udaru mózgu w obrębie lewej półkuli mogą być zaburzenia neurologiczne
 • Pytanie nr 5399 - W wyniku masażu w prawidłowo funkcjonujących nerkach pacjenta następuje
 • Pytanie nr 5400 - Który z opisów technik leczniczych masażu klasycznego przedstawia technikę głaskania?
 • Pytanie nr 5401 - Podczas wykonywania specjalnego masażu noworodków stosuje się metodę
 • Pytanie nr 5402 - Przeciwwskazaniami do stosowania masażu klasycznego są:
 • Pytanie nr 5403 - Do danych niezbędnych do prawidłowego wykonania zabiegu masażu zawartych w skierowaniu lekarskim ...
 • Pytanie nr 5404 - Energicznie wykonany drenaż limfatyczny kończyny górnej pacjenta spowoduje
 • Pytanie nr 5405 - Wadę postawy typu plecy wklęsło-wypukłe charakteryzuje
 • Pytanie nr 5406 - Pod wpływem masażu w układzie pokarmowym pacjenta następuje
 • Pytanie nr 5407 - Czynności fazy przygotowawczej części głównej masażu klasycznego wykonywanego u pacjenta obejmują...
 • Pytanie nr 5408 - Pod wpływem masażu w tkance mięśniowej pacjenta następuje
 • Pytanie nr 5409 - Odkształcanie sprężyste, stosowane w celu uelastycznienia aparatu więzadłowego oraz zwiększenia j...
 • Pytanie nr 5410 - Podczas wykonywania masażu Shantala u dziecka leżącego na plecach należy opracować kolejno
 • Pytanie nr 5411 - Masaż pacjenta techniką ugniatania poprzecznego stosuje się w celu
 • Pytanie nr 5412 - Masaż sportowy przedstartowy przeprowadzony u sprintera obejmuje
 • Pytanie nr 5413 - Odkształcanie sprężyste tkanek chwytami: ciągnienia, nadkolcowym i piłowania, jest charakterystyc...
 • Pytanie nr 5414 - W przypadku występowania u pacjenta zmian zwyrodnieniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa należy op...
 • Pytanie nr 5415 - W przypadku pacjenta cierpiącego na wrodzoną cukrzycę wieku młodzieńczego należy zastosować masaż...
 • Pytanie nr 5416 - Masażysta, zgodnie z zasadami ergonomii, podczas wykonywania masażu powinien
 • Pytanie nr 5417 - Wykonanie masażu u pacjenta z temperaturą ciała powyżej 38°C spowoduje
 • Pytanie nr 5418 - Do higienicznego mycia rąk w ramach profilaktyki zakażeń, po wykonaniu masażu, masażysta powinien...
 • Pytanie nr 5419 - W przypadku omdlenia należy
 • Pytanie nr 5420 - Pacjent na skutek upadku rozdarł skórę na kolanie. W celu opatrzenia obficie krwawiącej rany nale...
 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ