LOGOWANIE

Pytania z testu zawodowego
KWALIFIKACJA AU35 - STYCZEŃ 2019

ROZWIĄŻ TEST TERAZ

 • Pytanie nr 44791 - Podatkiem pośrednim jest podatek
 • Pytanie nr 44792 - Do spółek kapitałowych zalicza się spółkę
 • Pytanie nr 44793 - Przepisy Kodeksu spółek handlowych nakładają obowiązek wniesienia kapitału zakładowego w wysokośc...
 • Pytanie nr 44794 - Kilku doradców podatkowych planuje wspólne prowadzenie działalności gospodarczej. Którą spółkę po...
 • Pytanie nr 44795 - Komplementariusz jest jednym ze wspólników spółki
 • Pytanie nr 44796 - Kontrahenci podpisali umowę handlową, w której sprzedający zobowiązał się dostarczyć towar na wła...
 • Pytanie nr 44797 - Producent mrożonek, chcąc zwiększyć sprzedaż dotychczasowych produktów i wzmocnić swoją pozycję n...
 • Pytanie nr 44798 - Korzystając z zamieszczonego zestawienia oblicz, ile wyniesie wartość wydanych z magazynu kremów ...
 • Pytanie nr 44799 - Hurtownia ASMAL sp. z o.o. wystawiła dla Hurtowni JUGETA sp. z o.o. weksel własny. Zgodnie z praw...
 • Pytanie nr 44800 - Do rozliczeń pieniężnych w formie bezgotówkowej zalicza się
 • Pytanie nr 44801 - Przedstawiony na rysunku dokument został sporządzony do realizacji
 • Pytanie nr 44802 - Przyjęcie wyrobów gotowych z produkcji do magazynu potwierdza dowód
 • Pytanie nr 44803 - Na podstawie zamieszczonej kartoteki ilościowo-wartościowej ustal zapas listwy LED 1 m, który zna...
 • Pytanie nr 44804 - Hurtownia JANMAR sp. z o.o. posiadała w magazynie na dzień 1 grudnia 2018 r. 720 szt. szklanek Re...
 • Pytanie nr 44805 - Przedsiębiorstwo LEGINO sp. z o.o. sprzedało towar, wystawiając zamieszczoną fakturę. W dniu otrz...
 • Pytanie nr 44806 - Sklep detaliczny, będący czynnym podatnikiem VAT, zakupił w hurtowni skórzane torebki po cenie br...
 • Pytanie nr 44807 - W grudniu 2018 r. przedsiębiorstwo handlowe, będące czynnym podatnikiem VAT i wykonujące czynnośc...
 • Pytanie nr 44808 - Na zamieszczonym schemacie przedstawiono poziomy zapasów materiałów utrzymywane w Przedsiębiorstw...
 • Pytanie nr 44809 - W przedsiębiorstwie produkcyjnym stan zapasu materiału X w magazynie na dzień 01.12.2018 r. wynos...
 • Pytanie nr 44810 - W którym kwartale 2018 roku poziom wskaźnika rotacji zapasów towarów w razach był najkorzystniejs...
 • Pytanie nr 44811 - Na podstawie danych zawartych w tabeli oblicz wskaźnik rotacji zapasów w dniach dla każdego kwart...
 • Pytanie nr 44812 - Przedsiębiorca rozlicza się z podatku dochodowego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowany...
 • Pytanie nr 44813 - Korzystając z zamieszczonej tabeli zawierającej wybrane dane z raportów ZUS RCA i ZUS RZA, oblicz...
 • Pytanie nr 44814 - Jednostka handlowa będąca czynnym podatnikiem VAT sprzedała 150 sztuk towarów po cenie sprzedaży ...
 • Pytanie nr 44815 - Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na pełny etat, a dodatkowo prowadzi poza...
 • Pytanie nr 44816 - Na podstawie zamieszczonych fragmentów deklaracji VAT-7 ustal kwotę podatku VAT do rozliczenia z ...
 • Pytanie nr 44817 - Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę na okres próbny od 2 listopada 2018 r. do 31 grudn...
 • Pytanie nr 44818 - Pracownikowi będącemu w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę, dokonanego przez p...
 • Pytanie nr 44819 - Przedsiębiorca zawarł umowę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej dotyczącą sp...
 • Pytanie nr 44820 - Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę należą:
 • Pytanie nr 44821 - Jan Nowak, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudnia pracowników, miał ...
 • Pytanie nr 44822 - Dostarczone przez pracownika zaświadczenie o odbytym szkoleniu z zakresu czynności wykonywanych w...
 • Pytanie nr 44823 - Pracownik zatrudniony w systemie akordowym w grudniu przepracował obowiązujące go normy czasu pra...
 • Pytanie nr 44824 - Na podstawie zamieszczonego rachunku do umowy zlecenia nr 1/12/2018 oblicz kwotę do wypłaty.
 • Pytanie nr 44825 - Pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę z upływem czasu, na który została zawarta i wyr...
 • Pytanie nr 44826 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu listy płac nr 12 sporządzonej dla pracownika Jana Nowaka ob...
 • Pytanie nr 44827 - Fabryka ozdób świątecznych zatrudnia 50 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeżeli w ciągu...
 • Pytanie nr 44828 - Na podstawie zamieszczonego fragmentu deklaracji ZUS DRA ustal wysokość składek na ubezpieczenia ...
 • Pytanie nr 44829 - Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli ustal przeciętne miesięczne zatrudnienie w przedsiębi...
 • Pytanie nr 44830 - Sformalizowany proces tworzenia długofalowej taktyki ukierunkowanej na określanie i realizację ce...

 • ROZWIĄŻ TEST TERAZ