LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - CZERWIEC 2020 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-20.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Umowa na czynności przeładunkowe oraz przewóz
zapisane:
R.1.1
data zawarcia umowy: 01.06.2020 R.1.2
pełna nazwa i pełny adres zleceniobiorcy: Przedsiębiorstwo Transportowe EWAPOL, ul. Oliwska 33, 80-563 Gdańsk
R.1.3
pełna nazwa i pełny adres zleceniodawcy: BLG Auto Terminal Gdańsk Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 20, 80-542 Gdańsk
R.1.4
czynności będące przedmiotem umowy: z zapisu powinno wynikać, że umowa dotyczy czynności przeładunkowych i przewozu
R.1.5
co najmniej ile dni przed realizacją usługi zleceniodawca jest zobowiązany przekazać zleceniobiorcy niezbędne informacje do wykonania usługi: 4 R.1.6
termin płatności za wystawioną fakturę: 21 dni
R.1.7
rachunek zleceniobiorcy: 10 0000 1111 2030 4050 6070 8090, jeżeli zdający w R.1.2 wpisał Przedsiębiorstwo Transportowe EWAPOL lub 33 4444 5555 6666 7777 8888 9999, jeżeli zdający w R.1.2 wpisał BLG Auto Terminal Gdańsk
R.1.8
okres na jaki została zawarta umowa: od 01.06.2020 do 31.05.2023 R.1.9
podpis zleceniobiorcy: Ciepełko, jeżeli zdający w R.1.2 wpisał Przedsiębiorstwo Transportowe EWAPOL lub Mrozik, jeżeli zdający w R.1.2 wpisał BLG Auto
Terminal Gdańsk
R.1.10
podpis zleceniodawcy: Mrozik, jeżeli zdający w R.1.3 wpisał BLG Auto Terminal Gdańsk lub Ciepełko, jeżeli zdający w R.1.3 wpisał Przedsiębiorstwo
Transportowe EWAPOL
R.2
Rezultat 2: Zestawienie czasu wyładunku samochodów ze statku na plac
zapisane:
R.2.1
liczba samochodów do wyładunku statek - plac [szt.]: 900
R.2.2
godzinowa wydajność jednego pracownika uczestniczącego w wyładunku [szt.]: 10 R.2.3
liczba pracowników uczestniczących w wyładunku: 15 R.2.4
godzinowa wydajność wszystkich pracowników uczestniczących w wyładunku [szt.]: 150 lub wydajność wynikająca z iloczynu godzinowej wydajności
pracownika przyjętej przez zdającego w R.2.2 i liczby pracowników przyjętej przez zdającego w R.2.3 (wynik musi być większy od 0)
R.2.5
czas wyładunku wszystkich samochodów ze statku na plac WOC [h]: 6 lub czas wynikający z ilorazu liczby samochodów do wyładunku przyjętej przez
zdającego w R.2.1 i godzinowej wydajności wszystkich pracowników obliczonej przez zdającego w R.2.4 (wynik musi być większy od 0)
R.2.6
godzina rozpoczęcia wyładunku: 10:00
R.2.7
godzina zakończenia wyładunku: 16:00 lub godzina wynikająca z dodania do godziny rozpoczęcia wyładunku przyjętej przez zdającego w R.2.6 czasu
wyładunku wszystkich samochodów ze statku obliczonego przez zdającego w R.2.5 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31