LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A60 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.60-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Wykaz sprzętu, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do oznaczenia kwasu acetylosalicylowego w preparacie farmaceutycznym - Tabela 1
Szkło laboratoryjne - wpisane: kolby stożkowe, biureta poj. 50 cm3, pipeta jednomiarowa poj. 25 cm3, naczynko wagowe, zlewki, szkiełko
1 zegarkowe, lejek do biurety, butelka na odpady ciekłe, lejek
Kryterium jest spełnione, jeśli wykaz zawiera co najmniej 5 pozycji w tym biuretę o poj. 50 cm3 Sprzęt laboratoryjny - wpisane: waga, tryskawka, łaźnia wodna (lub elementy zestawu: palnik, trójnóg, płytka izolacyjną naczynie na
2 wodę), statyw, łapa, łącznik moździerz, pistel (tłuczek), łyżeczka, pompka (gruszka) Kryterium jest spełnione, jeśli wykaz zawiera co najmniej 7 pozycji
Odczynniki chemiczne - wpisane: Polopiryna Max, Kwas siarkowy(VI) lub wzór H2SO4, 0,05 mol/dm3, Wodorotlenek sodu lub wzór
3 NaOH, 0,1 mol/dm3, Fenoloftaleina 1%
Kryterium jest spełnione, jeśli wykaz zawiera co najmniej 3 pozycje
Rezultat 2. Pośredni. Zmontowany zestaw do miareczkowania
UWAGA: Zdający zgłosi gotowość Przewodniczącemu ZN do oceny przez podniesienie ręki
1 Elementy zestawu: biureta, statyw do biurety, łącznik metalowy, łapa
2 Biureta na statywie, napełniona titrantem z zachowaniem zasady dolnego menisku, brak pęcherzy powietrza pod kranem Rezultat 3. Dokumentacja z przeprowadzonych badań - Tabela 2
Uwaga: Oceny badanego preparatu należy dokonać na podstawie danych przekazanych przez Ośrodek Egzaminacyjny - opakowanie badanego preparatu z zawartością substancji czynnej w Polopirynie Max
1 Zapisana objętość zużytego H2S04 do zmiareczkowania naważlri Vi [cm3] zgodna ze stanem faktycznym
2 Zapisana objętość zużytego H2SO4 do zmiareczkowania próby ślepej Vo [cm3] zgodna ze stanem faktycznym
3 Zapisana masa tabletki mt [mg] zgodna ze stanem faktycznym
4 Zapisana masa naważki mn [mg] zgodna ze stanem faktycznym
5 Obliczona masa kwasu acetylosalicylowego w preparacie farmaceutycznym m [mg] - wynik adekwatny do danych
6 Obliczony błąd bezwzględny Ax - wynik adekwatny do danych
7 Obliczony błąd względny Ax - wynik adekwatny do danych
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A60