LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A60 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.60-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Korzystając z zamieszczonej procedury, przeprowadź alkacymetryczne oznaczenie zawartości kwasu acetylosalicylowego w Polopirynie Max wiedząc, że zawartość substancji badanej podana przez producenta wynosi 500 mg w tabletce. Przyjmując, że uzyskany wynik analizy jest prawidłowy, oblicz błąd bezwzględny i względny, jakim jest obarczona informacja o zawartości kwasu acetylosalicylowego na opakowaniu.
Sporządź wykaz sprzętu, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia oznaczenia kwasu - wypełnij tabelę 1.
Zmontuj zestaw do miareczkowania. Napełnij biuretę titrantem. Uwaga
Zgłoś Przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki, gotowość do oceny przygotowanego zestawu do miareczkowania.
Przeprowadź miareczkowanie alkacymetryczne preparatu farmaceutycznego. Otrzymane wyniki i obliczenia zapisz w tabeli 2.
Podczas wykonywania oznaczenia pamiętaj o zasadach organizacji pracy, przepisach bhp i ppoż. Uporządkuj stanowisko pracy.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.
Ocenie podlegać będą 4 rezultaty:
- wykaz sprzętu, szkła laboratoryjnego oraz odczynników chemicznych niezbędnych do wykonania oznaczenia kwasu acetylosalicylowego w próbce (Tabela 1),
- zmontowany zestaw do miareczkowania,
- dokumentacja z przeprowadzonych badań (Tabela 2),
- stanowisko pracy po wykonaniu badań analitycznych oraz
przebieg oznaczania kwasu acetylosalicylowego w preparacie farmaceutycznym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A60