LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA1 - CZERWIEC 2021 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EKA.01-01-21.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

W dniu 2 czerwca 2021 r. do Wydzia艂u Spraw Obywatelskich Referatu Ewidencji Ludno艣ci Urz臋du Miejskiego w Radomiu wp艂yn膮艂 wniosek Pana Tomasza Arche o wpisanie do cz臋艣ci A rejestru wyborc贸w stale zamieszka艂ych na terenie Miasta Radomia. Pan Tomasz Arche, kt贸ry zameldowany jest na pobyt sta艂y w Szczecinie, ul. Okr臋偶na 20, obecnie stale zamieszkuje w Radomiu przy ul. Stefana 呕eromskiego 43 m. 16, poniewa偶 zosta艂 oddelegowany do pracy w jednym z radomskich zak艂ad贸w pracy. W Radomiu za艂o偶y艂 rodzin臋, wynaj膮艂 mieszkanie. Wnioskodawca w miejscu sta艂ego zamieszkania realizuje swoje podstawowe funkcje 偶yciowe.
Wnioskodawca do wniosku do艂膮czy艂:
1) kserokopi臋 wa偶nego dokumentu stwierdzaj膮cego to偶samo艣膰 wnioskodawcy;
2) pisemn膮 deklaracj臋 zawieraj膮c膮 niezb臋dne informacje do wpisania do rejestru wyborc贸w;
3) umow臋 najmu lokalu mieszkalnego.
Zarejestruj wniosek o wpisanie Pana Tomasza Arche do rejestru wyborc贸w w cz臋艣ci A na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz sw贸j numer PESEL. Wniosek o wpisanie do rejestru wyborc贸w jest pi臋tnast膮 spraw膮, kt贸ra wp艂yn臋艂a do Wydzia艂u Spraw Obywatelskich Referatu Ewidencji Ludno艣ci w 2021 roku. Za dat臋 dokonania tej czynno艣ci nale偶y przyj膮膰 dat臋 wp艂ywu wniosku do wydzia艂u tj. 2 czerwca 2021 r.
W wydziale przeprowadzono post臋powanie wyja艣niaj膮ce, sprawdzono kompletno艣膰 z艂o偶onych dokument贸w. Stwierdzono, 偶e wnioskodawca jest obywatelem polskim i potwierdzono spe艂nienie warunk贸w sta艂ego zamieszkania na obszarze Miasta Radomia. W zwi膮zku z tym, Prezydent Miasta Radomia mo偶e wyda膰 decyzj臋 o wpisaniu Pana Tomasza Arche do rejestru wyborc贸w.
Sporz膮d藕 do podpisu, przez upowa偶nion膮 osob臋, projekt decyzji administracyjnej na formularzu - Decyzja administracyjna w przedmiotowej sprawie. Miejsce przeznaczone na z艂o偶enie podpisu przez osob臋 upowa偶nion膮 do wydania decyzji pozostaw niewype艂nione. Za dat臋 sporz膮dzenia decyzji przyjmij 7 czerwca 2021 r.
Na podstawie wydanej zgodnie z przepisami prawa decyzji, dokonaj wpisu wnioskodawcy do cz臋艣ci A rejestru wyborc贸w - formularz Rejestr wyborc贸w. Za dat臋 dokonania tej czynno艣ci nale偶y przyj膮膰 7 czerwca 2021 r.
Sporz膮d藕 projekt zawiadomienia o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborc贸w na formularzu - Zawiadomienie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborc贸w. Miejsce przeznaczone na z艂o偶enie podpisu pozostaw niewype艂nione. Za dat臋 wykonania tej czynno艣ci nale偶y przyj膮膰 7 czerwca 2021 r.
Informacje i formularze niezb臋dne do wykonania zadania s膮 zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania nale偶y przyj膮膰 daty podejmowanych czynno艣ci w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem administracyjnym oraz zastosowa膰 przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EKA1