LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - STYCZEŃ 2022 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MED.09-01-22.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Informacje o leku recepturowym - część A protokołu sporządzenia leku recepturowego
Zapisane odpowiednio w pozycjach (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności
merytorycznej):
R.1.1 Postać farmaceutyczna leku recepturowego: mieszanka lub mikstura lub mixtura
R.1.2 Opakowanie leku recepturowego: butelka, pojemność: wartość z przedziału 150 * 200 ml (dopuszcza się również zapis bez podania jednostki)
R.1.3 Warunki przechowywania leku recepturowego: w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej lub w chłodnym/zimnym miejscu/w lodówce, chronić od światła, w zamkniętym opakowaniu (lub inne poprawne merytorycznie warunki)
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 warunki
R.1.4 Skład leku recepturowego zapisany na recepcie: 0,3% Sol. Ephedrini hydrochloridi 40,0 Sir. simplicis
Althaeae sir. aa 20,0 Belladonnae folii trae norm. 2,0 Aquae ad 150,0
Dopuszcza się zapisanie składu leku w języku polskim, podanie ilości osobno przy każdym składniku i zapisanie ilości składników w postaci liczb całkowitych
R.1.5 Działania leku recepturowego: rozszerzające oskrzela, sympatykomimetyczne, ułatwiające odkrztuszanie, rozkurczowe, parasympatolityczne (lub inne poprawne merytorycznie działania)
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 działania
R.1.6 Wskazania do zastosowania leku recepturowego: schorzenia dróg oddechowych, kaszel, trudności w odkrztuszaniu (lub inne poprawne merytorycznie wskazania) Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane jest co najmniej 1 wskazanie
R.2
Rezultat 2: Kontrola dawek substancji leczniczych oraz masa leku recepturowego i zestawienie ilości składników niezbędnych do jego sporządzenia - część B i C protokołu sporządzenia leku recepturowego
Kryteria R.2.1 i R.2.2 należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są prawidłowe wartości dawek oraz działania arytmetyczne/proporcje, z których te wartości wynikają, przy czym dawka może być zapisana w
innych jednostkach i/lub z większą dokładnością. Zapisane odpowiednio w pozycjach:
R.2.1 Substancja lecznicza: efedryny chlorowodorek:
Dawka, którą pacjent przyjmie jednorazowo wynosi: 0,012 g lub 0,012 Dawka maksymalna jednorazowa doustna dla pacjenta wynosi: 0,025 g lub 0,025 Dawka, którą pacjent przyjmie dobowo wynosi: 0,036 g lub 0,036 Dawka maksymalna dobowa doustna dla pacjenta wynosi: 0,075 g lub 0,075 Kryterium należy uznać za spełnione również, jeżeli pominięty jest zapis obliczenia ilości
efedryny chlorowodorku zawartej w całym leku
R.2.2 Substancja lecznicza: nalewka standaryzowana z liścia pokrzyku:
Dawka, którą pacjent przyjmie jednorazowo wynosi: 0,2 g lub 0,2 Dawka maksymalna jednorazowa doustna dla pacjenta wynosi: 0,5 g lub 0,5 Dawka, którą pacjent przyjmie dobowo wynosi: 0,6 g lub 0,6 Dawka maksymalna dobowa doustna dla pacjenta wynosi: 1,5 g lub 1,5 R.2.3 Wniosek:
Dawka maksymalna jednorazowa doustna efedryny chlorowodorku została/nie została przekroczona
Dawka maksymalna dobowa doustna efedryny chlorowodorku została/nie została przekroczona
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli skreślone jest "została" (lub w inny jednoznaczny sposób zaznaczone jest, że dawka maksymalna nie jest przekroczona) oraz wniosek jest adekwatny do zapisanych wartości dawek
R.2.4 Wniosek:
Dawka maksymalna jednorazowa doustna nalewki standaryzowanej z liścia pokrzyku została/nie została przekroczona
Dawka maksymalna dobowa doustna nalewki standaryzowanej z liścia pokrzyku została/nie została przekroczona
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli skreślone jest "została" (lub w inny jednoznaczny sposób zaznaczone jest, że dawka maksymalna nie jest przekroczona) oraz wniosek jest adekwatny do zapisanych wartości dawek
R.2.5 Masa leku recepturowego zapisana na recepcie: 150,0 g lub 150,0 (dopuszcza się zapis 150 g lub 150 lub zapis z większą dokładnością)
Nazwa składnika: woda/aqua; Ilość składnika: 107,88 g lub 107,88 (dopuszcza się zapis: 39,88 g + 68,0 g/39,88 + 68,0 lub podana ilość wody 39,88 g i 68,0 g/39,88 i 68,0 w osobnych pozycjach lub zapis z większą dokładnością dotyczącą powyższych wartości/bez zaokrąglania)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MED9