LOGOWANIE

KWALIFIKACJA Z13 - STYCZEŃ 2022 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: Z.13-01-22.01-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Karta informacyjna dotycząca zagrożeń na stanowisku pracy kucharza, ze wskazaniem czynników niebezpiecznych oraz szkodliwych i uciążliwych czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych
1
R.1.1 w kolumnie 2 wpisane 5 zagrożeń fizycznych/niebezpiecznych, spośród wymienionych: upadek na tym samym poziomie (poślizgnięcie, potknięcie), upadek na niższy poziom (upadek z wysokości), prąd elektryczny/porażenie prądem, pożar, wybuch, kontakt z ostrymi krawędziami lub narzędziami, pochwycenie przez ruchome elementy, kontakt z wirującymi elementami, uderzenie o nieruchome przedmioty, uderzenie spadającym przedmiotem, kontakt z gorącymi lub zimnymi powierzchniami/substancjami, hałas, mikroklimat, pyty, wibracje/drgania, oświetlenie, promieniowanie elektromagnetyczne
R.1.2 w kolumnie 3 wpisany określony rodzaj czynnika N i/lub F dla 5 zagrożeń niebezpiecznych/fizycznych podanych w kolumnie 2 R.1.3 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie biologiczne np. mikroorganizmy (bakterie, grzyby, pierwotniaki), wirusy wraz z określeniem rodzaju czynnika B w kolumnie 3 R.1.4 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie chemiczne np. kontakt z substancjami chemicznymi, substancje chemiczne wraz z określeniem rodzaju czynnika CH w kolumnie 3 R.1.5 w kolumnie 2 wpisane 1 zagrożenie psychofizyczne np. obciążenie fizyczne statyczne/dynamiczne, przeciążenie układu ruchu, przeciążenie układu nerwowego, stres wraz z określeniem rodzaju czynnika PF w kolumnie 3 R.1.6 w kolumnie 4 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia
R.1.7 w kolumnie 5 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1, wpisany co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.8 w kolumnie 4 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium 1.3, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.9 w kolumnie 4 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium 1.4, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.1.10 w kolumnie 4 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium 1.5, wpisane minimum 1 źródło zagrożenia, a w kolumnie 5 co najmniej 1 możliwy skutek
R.2
Rezultat 2: Karta oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy kucharza w części dotyczącej oszacowania ryzyka zawodowego w skali trójstopniowej według PN-N-18002:2011 (kolumny 1-5)
w kryteriach R.2.1, R.2.2, R.2.4, R.2.6, R.2.8 dopuszcza się użycie skrótów podanych w Karcie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku kucharza zawartej w arkuszu egzaminacyjnym
R.2.1 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1 R.2.2 w kolumnie 4 wpisane prawdopodobieństwo zdarzenia : mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1 R.2.3 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 dla każdego z 5 zagrożeń fizycznych, które spełniły kryterium R.1.1 R.2.4 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium R.1.3 R.2.5 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 dla zagrożenia biologicznego, które spełniło kryterium R.1.3 R.2.6 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw: mała, średnia lub duża i w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium R.1.4 R.2.7 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 dla zagrożenia chemicznego, które spełniło kryterium R1.4 R.2.8 w kolumnie 3 wpisana ciężkość następstw mała, średnia lub duża i w kolumnie 4 prawdopodobieństwo zdarzenia: mało prawdopodobne, prawdopodobne lub wysoce prawdopodobne dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium R.1.5 R.2.9 w kolumnie 5 oszacowane zgodnie z normą ryzyko zawodowe: małe i/lub 1, średnie i/lub 2 lub duże i/lub 3 dla zagrożenia psychofizycznego, które spełniło kryterium R1.5 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI Z13