LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA1 - STYCZE艃 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EKA.01-01-23.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

W dniu 20 grudnia 2022 r. do Wydzia艂u Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa Urz臋du Gminy Siedlce wp艂yn膮艂 wniosek Jana Jankowskiego o wszcz臋cie post臋powania o rozgraniczenie nieruchomo艣ci. Nieruchomo艣膰 po艂o偶ona jest na terenie Gminy Siedlce w miejscowo艣ci 呕abokliki Kolonia. Granica jego dzia艂ki nie zosta艂a ustalona w dokumentach geodezyjnych. Wnioskodawca do wniosku do艂膮czy艂 dokument stwierdzaj膮cy tytu艂 prawny do nieruchomo艣ci - akt w艂asno艣ci nieruchomo艣ci.
Zarejestruj wniosek o rozgraniczenie nieruchomo艣ci na formularzu - Spis Spraw. W pozycji referent wpisz sw贸j numer PESEL. Wniosek Pana Jana Jankowskiego jest dziesi膮t膮 spraw膮 z zakresu post臋powania rozgraniczeniowego nieruchomo艣ci, kt贸ra wp艂yn臋艂a w 2022 r. do Wydzia艂u Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa Urz臋du Gminy Siedlce. Za dat臋 wszcz臋cia sprawy nale偶y przyj膮膰 dat臋 wp艂ywu wniosku do wydzia艂u.
Sporz膮d藕 projekt postanowienia o wszcz臋ciu post臋powania o rozgraniczenie nieruchomo艣ci do podpisu przez upowa偶nion膮 osob臋 na formularzu - Projekt postanowienia o wszcz臋ciu post臋powania rozgraniczeniowego. Za dat臋 sporz膮dzenia postanowienia nale偶y przyj膮膰 dzie艅 23 grudnia 2022 r. Miejsce przeznaczone na z艂o偶enie podpisu i piecz臋膰 organu wydaj膮cego postanowienie pozostaw niewype艂nione.
W toku post臋powania wyja艣niaj膮cego organ stwierdzi艂, 偶e:
Pan Jan Jankowski jest jedynym w艂a艣cicielem nieruchomo艣ci gruntowej opisanej we wniosku z dnia 19 grudnia 2022 r., kt贸rej granica ma ulec ustaleniu i s膮siaduje bezpo艣rednio z nieruchomo艣ci膮 gruntow膮 Pani Marianny Zawadzkiej, kt贸ra jest jej jedyn膮 w艂a艣cicielk膮. Do akt sprawy do艂膮czono:
1. upowa偶nienie dla geodety wydane przez W贸jta Gminy Siedlce 23 grudnia 2022 r. do dokonania czynno艣ci ustalenia przebiegu granic w post臋powaniu o rozgraniczenie nieruchomo艣ci,
2. zgod臋 upowa偶nionego geodety,
3. operat rozgraniczeniowy przyj臋ty do pa艅stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Strony post臋powania zosta艂y prawid艂owo zawiadomione o terminie i miejscu rozprawy granicznej. Zwrotne potwierdzenia odbioru wezwania przez strony post臋powania do艂膮czono do akt sprawy.
W wyniku przeprowadzonych 4 stycznia 2023 r. przez geodet臋 czynno艣ci na gruncie, w obecno艣ci stron post臋powania, dosz艂o pomi臋dzy w艂a艣cicielami s膮siaduj膮cych nieruchomo艣ci do ugody. Zgodnie z § 14 pkt.1 rozporz膮dzenia Ministr贸w Spraw Wewn臋trznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki 呕ywno艣ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. geodeta sporz膮dzi艂 dokument ugody, kt贸ry zosta艂 podpisany przez strony post臋powania administracyjnego i geodet臋. Akt ugody dotycz膮cy rozgraniczenia nieruchomo艣ci wp艂yn膮艂 do Wydzia艂u Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Budownictwa Urz臋du Gminy Siedlce 5 stycznia 2023 r. i zosta艂 do艂膮czony do akt sprawy.
Z uwagi na zawart膮 przez strony post臋powania ugod臋 przed geodet膮, sporz膮d藕 do podpisu przez upowa偶nion膮 osob臋 projekt decyzji o umorzeniu post臋powania o rozgraniczenie nieruchomo艣ci na formularzu - Projekt decyzji o umorzeniu post臋powania o rozgraniczenie nieruchomo艣ci. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby przygotowuj膮cej projekt decyzji wpisz sw贸j numer PESEL. Za dat臋 sporz膮dzenia projektu decyzji przyjmij 9 stycznia 2023 r.
Za艂贸偶 metryk臋 sprawy na formularzu - Metryka sprawy, zgodnie z podejmowanymi czynno艣ciami w post臋powaniu administracyjnym. W miejscach przeznaczonych na oznaczenie osoby podejmuj膮cej dan膮 czynno艣膰 wpisz sw贸j numer PESEL.
Informacje i formularze niezb臋dne do wykonania zadania s膮 zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania nale偶y przyj膮膰 daty podejmowanych czynno艣ci w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem administracyjnym oraz zastosowa膰 przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EKA1