LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EKA1 - CZERWIEC 2023 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: EKA.01-01-23.06-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWI膭ZANIE ZADANIA


Podziel si臋 arkuszem z innymi i udost臋pnij go na Facebooku:


SKR脫CONA TRE艢膯 ARKUSZA:

Pan Antoni Adamski zarejestrowa艂 w CEIDG dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 dotycz膮c膮 wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮. Jest to dzia艂alno艣膰 gospodarcza, kt贸ra wymaga zezwolenia.
W dniu 11 maja 2023 roku do Wydzia艂u Spraw Obywatelskich Urz臋du Miasta w Siedlcach wp艂yn膮艂 wniosek Antoniego Adamskiego o udzielenie licencji oraz wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮. Jako przedsi臋biorca b臋dzie osobi艣cie wykonywa艂 prac臋 kierowcy, nie b臋dzie zatrudnia艂 innych kierowc贸w. Interesant do wniosku do艂膮czy艂:
- o艣wiadczenie, 偶e spe艂nia wym贸g dobrej reputacji, o kt贸rym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym;
- za艣wiadczenie o niekaralno艣ci potwierdzaj膮ce, 偶e przedsi臋biorca osobi艣cie wykonuj膮cy przewozy, spe艂nia warunki, o kt贸rych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym;
- do wgl膮du: prawo jazdy, za艣wiadczenie lekarskie oraz orzeczenie psychologiczne;
- dokument potwierdzaj膮cy posiadanie przez przedsi臋biorc臋 tytu艂u prawnego do dysponowania pojazdem spe艂niaj膮cym wymagania techniczne okre艣lone przepisami prawa o ruchu drogowym, kt贸rymi transport ma by膰 wykonywany - urz臋dowy wpis dopuszczaj膮cy pojazd do ruchu jako taks贸wk臋 - art. 5c ust. 1 pkt 5 ustawy o transporcie drogowym.
- 艣wiadectwo legalizacji taksometru.
Zarejestruj wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮 na formularzu - Spis spraw. W pozycji referent wpisz sw贸j numer PESEL. Wniosek Pana Antoniego Adamskiego jest trzeci膮 spraw膮 z zakresu udzielania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮, kt贸ra wp艂yn臋艂a w 2023 r. do Wydzia艂u Spraw Obywatelskich Urz臋du Miasta Siedlce. Za dat臋 wszcz臋cia sprawy nale偶y przyj膮膰 dat臋 wp艂ywu wniosku do urz臋du.
Opisz stron臋 zewn臋trzn膮 teczki aktowej do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej dla za艂atwianej sprawy dla 2023 r. na formularzu - Teczka aktowa - opis strony zewn臋trznej. Sprawd藕 kompletno艣膰 z艂o偶onych przez wnioskodawc臋 dokument贸w. W przypadku stwierdzenia brak贸w sporz膮d藕 wezwanie do ich usuni臋cia w terminie dziesi臋ciu dni na formularzu - Wezwanie do usuni臋cia brak贸w we wniosku. W miejscu przeznaczonym na podpis osoby upowa偶nionej wpisz sw贸j numer PESEL. Za dat臋 sporz膮dzenia wezwania nale偶y przyj膮膰 dzie艅 15 maja 2023 roku.
Sporz膮d藕 do podpisu przez upowa偶nion膮 osob臋, projekt licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮 na formularzu - Projekt licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu os贸b taks贸wk膮. Miejsce przeznaczone na z艂o偶enie podpisu przez upowa偶nion膮 osob臋 do wydania licencji w przedmiotowej sprawie pozostaw niewype艂nione. Za dat臋 sporz膮dzenia projektu licencji nale偶y przyj膮膰 dzie艅 1 czerwca 2023 roku.
Informacje i formularze niezb臋dne do wykonania zadania s膮 zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
Do wykonania zadania nale偶y przyj膮膰 daty podejmowanych czynno艣ci w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem administracyjnym oraz zastosowa膰 przepisy prawa zamieszczone w arkuszu egzaminacyjnym.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawod贸w:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI EKA1