LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MED9 - CZERWIEC 2023 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: MED.09-01-23.06-SG


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Informacje o leku recepturowym - część A protokołu sporządzenia leku recepturowego
R.1.1 Zapisane odpowiednio w pozycjach (niekoniecznie w identycznym brzmieniu, pod warunkiem poprawności merytorycznej):
Postać farmaceutyczna leku recepturowego (nazwa polska lub łacińska): krople lub guttae
R.1.2 Opakowanie leku recepturowego (rodzaj i pojemność): butelka z zakraplaczem o pojemności 30 ml
Dopuszcza się zapis bez podania jednostki
R.1.3 Sposób i warunki przechowywania leku recepturowego: w miejscu niewidocznym/niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, chronić od światła lub w miejscu zacienionym lub bez dostępu światła, w zamkniętym opakowaniu (lub inne poprawne merytorycznie sposoby/warunki) Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 sposoby/warunki oraz wszystkie zapisane sposoby i warunki są poprawne merytorycznie
R.1.4 Działania leku recepturowego: uspokajające, przeciwbólowe, przeciwzapalne, spazmolityczne/rozkurczowe (lub inne poprawne merytorycznie działania)
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane są co najmniej 2 działania oraz wszystkie zapisane działania są poprawne merytorycznie
R.1.5 Wskazania do stosowania leku recepturowego: w stanach pobudzenia, w stanach zapalnych, w gorączce, w stanach zwiększonego napięcia nerwowego, w nerwicy wegetatywnej, w bólach różnego pochodzenia (lub inne poprawne merytorycznie wskazania)
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli zapisane jest co najmniej 1 wskazanie oraz wszystkie zapisane wskazania są poprawne merytorycznie
R.2
Rezultat 2: Kontrola dawek substancji leczniczych oraz zestawienie ilości składników niezbędnych do sporządzenia leku recepturowego - część B i C protokołu sporządzenia leku recepturowego
Kryteria R.2.1 i R.2.3 należy uznać za spełnione, jeżeli w kolumnie "Dawki" zapisane są prawidłowe wartości dawek oraz odpowiednio w kolumnie "Obliczenia dawek" działania arytmetyczne wynikające z ilości leku i jego składników, zgodne z zapisanymi wartościami dawek, przy czym dawka może być zapisana z większą dokładnością.
W kolumnie "Obliczenia dawek" dopuszcza się zapis samych proporcji wynikających z ilości leku i jego składników.
Zapisane odpowiednio w pozycjach:
R.2.1 Substancja lecznicza: bromki - bromek potasu i bromek sodu łącznie: Dawka dobowa, wynikająca z recepty wynosi: 0,152 g
Dawka maksymalna dobowa doustna dla pacjenta wynosi: 0,500 g (dopuszcza się zapis 0,50 g i 0,5 g)
R.2.2 Wniosek:
Dawka dobowa bromków łącznie, wynikająca z recepty, przekracza dawkę maksymalną dobową/nie przekracza dawki maksymalnej dobowej doustnej dla pacjenta.
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli skreślone jest "przekracza dawkę maksymalną dobową" lub w inny jednoznaczny sposób zaznaczone jest, że nie przekracza dawki maksymalnej dobowej doustnej dla pacjenta oraz wniosek jest adekwatny do zapisanych wartości dawek.
R.2.3 Substancja lecznicza: metamizol sodowy:
Dawka jednorazowa wynikająca z recepty wynosi: 0,114 g
Dawka maksymalna jednorazowa doustna dla pacjenta wynosi: 0,500 g (dopuszcza się zapis 0,50 g i 0,5
g)
Dawka dobowa, wynikająca z recepty wynosi: 0,228 g
Dawka maksymalna dobowa doustna dla pacjenta wynosi: 1,500 g (dopuszcza się zapis 1,50 g i 1,5 g)
R.2.4 Wnioski:
Dawka jednorazowa metamizolu sodowego, wynikająca z recepty, przekracza dawkę maksymalną jednorazową/nie przekracza dawki maksymalnej jednorazowej doustnej dla pacjenta. Dawka dobowa metamizolu sodowego, wynikająca z recepty, przekracza dawkę maksymalną dobową/nie przekracza dawki maksymalnej dobowej doustnej dla pacjenta.
Kryterium należy uznać za spełnione, jeżeli w obu wnioskach skreślone jest "przekracza dawkę maksymalną" lub w inny jednoznaczny sposób zaznaczone jest, że nie przekracza dawki maksymalnej odpowiednio jednorazowej lub dobowej doustnej dla pacjenta oraz wnioski są adekwatne do zapisanych wartości dawek.
R.2.5 Nazwa składnika: woda; Ilość składnika: 15,0 g (dopuszcza się zapis 15 g)
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI MED9