LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B30 - CZERWIEC 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 2

KOD ARKUSZA: B.30-02-16.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Strona tytułowa
| zawiera
R.1.1 tytuł, a w nim co najmniej określenie: kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwę i adres inwestycji: wykonanie fragmentu ogrodzenia i chodnika, ul. Polna 2, Miastko (lub inny zapis zgodny z treścią zadania)
R.1.3 imię i nazwisko inwestora: Paweł Wesołowski
R.1.4 datę opracowania kosztorysu: 02.06.2016 r.
R.1.5 dane sporządzającego kosztorys ( nr PESEL zdającego)
R.1.6 stawkę robocizny - 19,00 zł/r-g
R.1.7 wskaźnik kosztów pośrednich Kp -75% (R+S)
R.1.8 wskaźnik zysku Z - 12% (R+S+Kp(R+S))
R.1.9 stawkę podatku VAT - 23%
R.1.10 cenę kosztorysową całości robót netto i brutto
R.2
Rezultat 2: Przedmiar robót (dopuszcza się zapis przedmiar lub obmiar)
| zawiera
R.2.1 wybraną podstawę obliczeń robót ziemnych z przewozem taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat.III - numer KNR - 2-01 0307-02
R.2.2 wybrane podstawy obliczeń ogrodzenia z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z kątownika 80x80x10 o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole betonowym - numer KNR - 2-02 1801-02 i 1803-03
R.2.3 wybrane podstawy obliczeń dot. mechanicznego wykonania koryta chodnika - numer KNR -2-31 0101-01 oraz ręcznego profilowania i zagęszczania podłoża pod chodnik - numer KNR- 2-31 0103-02
R.2.4 wybraną podstawę obliczeń dot. ulożenia obrzeży betonowych o wymiarach 20x6- numer KNR - 2-31 0407-02 lub KNR - 2-31 0407-01
R.2.5 wybrane podstawy obliczeń dot. ulożenia chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej, na podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem z zagęszczaniem -numer KNR - 2-31 0111-01 i 2-31 0502-01
R.2.6 obliczoną objętość wykopu pod fundament ogrodzenia - 3,84 m3
R.2.7 obliczoną długość cokołu - 24,00 m i ogrodzenia - 24,00 m
R.2.8 obliczone powierzchnie wykonania koryta - 14 m2 lub 13,51 m2, wyprofilowania
2 2
i zagęszczenia koryta - 14 m lub 13,51 m
R.2.9 obliczoną długość obrzeży - 18 lub ± 0,50 m
R.2.10 obliczone powierzchnie wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem -12 lub 12,25 m2 i ulożonego chodnika z płyt betonowych - 12 lub 12,25 m2
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B30