LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B30

Sporz膮dzanie kosztorys贸w oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej


KLUCZE I ROZWI膭ZANIA:

KLUCZE I ROZWI膭ZANIA (PODOBNE KWALIFIKACJE):

OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 30

1. Sporz膮dzanie kosztorys贸w
Kwalifikacje w zawodzie B.30 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje kosztorys贸w oraz przestrzega zasad ich sporz膮dzania;
2) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t;
3) korzysta z katalog贸w nak艂ad贸w rzeczowych i publikacji cenowych do kosztorysowania rob贸t budowlanych;
4) sporz膮dza przedmiar rob贸t budowlanych;
5) wykonuje obmiar rob贸t budowlanych;
6) ustala za艂o偶enia do kosztorysowania;
7) sporz膮dza kosztorysy inwestorskie, zamienne i powykonawcze;
8) stosuje programy komputerowe do sporz膮dzania kosztorys贸w.

2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej
Kwalifikacje w zawodzie B30 - Ucze艅:
1) przestrzega zasad i trybu udzielania zam贸wie艅 publicznych;
2) rozr贸偶nia dokumenty przetargowe;
3) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob贸t oraz specyfikacjami istotnych warunk贸w zam贸wienia;
4) korzysta z publikacji cenowych do szacowania warto艣ci zam贸wienia;
5) przestrzega zasad sporz膮dzania specyfikacji istotnych warunk贸w zam贸wienia;
6) przygotowuje i kompletuje dokumentacj臋 przetargow膮;
7) sporz膮dza oferty na roboty budowlane.