LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B30 - CZERWIEC 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.30-01-17.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Strona tytułowa kosztorysu
| Zawiera:
R.1.1 tytuł, a w nim co najmnej określenie: kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwę inwestycji: prace wykończeniowe lub roboty wykończeniowe adres inwestycji: 77-200 Miastko, ul. Kolorowa 99
R.1.3 nazwę inwestora/zamawiającego: Piotr Gruszka
adres inwestora/zamawiającego: 77-200 Miastko, ul. Kolorowa 86
R.1.4 nazwę wykonawcy: "Bud-tynk"
adres wykonawcy: 78-400 Szczecinek, ul. Rynek 5
R.1.5 datę opracowania kosztorysu 29.06.2017 lub 01.07.2017 (data egzaminu)
R.1.6 dane opracowującego kosztorys (nr PESEL zdającego)
R.1.7 stawkę robocizny 21,50 zł/r-g
R.1.8 wskaźnik kosztów pośrednich Kp: 66,5% i wskaźnik zysku Z: 8,5%
R.1.9 wskaźnik kosztów zakupu materiałów Kz: 10% i stawkę podatku VAT: 23%
R.1.10 wartość kosztorysową całości robót bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto)
R.2
Rezultat 2: Charakterystyka wycenionych robót jako fragment założeń wyjściowych do kosztorysowania
| Zawiera:
R.2.1 powierzchnię zabudowy: 34,29 m2
R.2.2 kubaturę budynku: 84,00 m3
R.2.3 powierzchnię użytkową: 28,00 m2
R.2.4 opis tynku na ścianie i suficie: cementowo-wapienny kat. III.,
wykonany mechanicznie lub za pomocą agregatu,
tynki na ścianie wykonane 10 cm nad poziomem posadzki/terakoty
R.2.5 opis ościeży: okienne tynkowane lub drzwiowe nietynkowane
R.2.6 opis izolacji przeciwwilgociowej: pasta emulsyjna asfaltowa, folia polietylenowa
R.2.7 opis podkładu/posadzki: cementowa o grubości 5 cm
R.2.8 opis izolacji termicznej: styropian o grubości 4 cm
R.2.9 opis posadzki: płytki jednobarwne, ułożone na zaprawie klejowej
R.2.10 opis cokolika: wysokości 10 cm na zaprawie klejowej
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B30