LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B30 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.30-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Strona tytułowa zawiera:
R.1.1 określenie rodzaju kosztorysu: kosztorys ofertowy
R.1.2 nazwę inwestycji: ścieżka rowerowa i adres inwestycji: Gródek ul. Nowa
R.1.3 nazwę wykonawcy: Dragon i adres wykonawcy: Poznań ul. Kosynierów 10
R.1.4 datę opracowania kosztorysu 20.09.2016
R.1.5 dane opracowującego kosztorys (nr PESEL zdającego)
R.1.6 stawkę robocizny 15,00 zł/r-g
R.1.7 wskaźnik kosztów pośrednich Kp 75%
R.1.8 wskaźnik zysku Z 13%
R.1.9 stawkę podatku VAT 23%
R.1.10 wartość kosztorysową całości robót bez podatku VAT (netto) i z podatkiem VAT (brutto)
R.2
Rezultat 2: Przedmiar robót wraz z obliczeniami ilości robót zawiera:
Zapisy z zerami po przecinku należy uznać.
Przy powtarzających się formułach obliczeniowych w rezultatach R.2.5 - R.2.10 dopuszcza się odwołanie do pozycji zawierającej pełną formułę obliczeniową.
R.2.1 podstawę obliczeń dla wykonania rowków i obustronnego obramowania z obrzeży - KNR 2-31 040104 i KNR 2-31 0407-05
R.2.2 podstawę obliczeń dla podbudowy - KNR 2-31 0114-07 i KNR 2-31 0114-08
(dopuszcza się wykonanie obliczeń w dwóch odrębnych pozycjach katalogowych)
R.2.3 podstawę obliczeń dla ręcznego czyszczenia nawierzchni drogowej nieulepszonej i skropienia nawierzchni drogowej asfaltem - KNR 2-31 1004-01 i KNR 2-31 1004-07
R.2.4 podstawę obliczeń dla nawierzchni - KNR 2-31 0310-05
R.2.5 długość rowków wzdłuż ścieżki 1600 m, zapisane działanie prowadzące do obliczenia długości np. 2x800
R.2.6 długość obrzeży wzdłuż ścieżki 1600 m, zapisane działanie prowadzące do obliczenia długości np. 2x800
R.2.7 powierzchnię podbudowy z kruszywa łamanego 2800 m2, zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 3,50x800 (z uwzględnieniem grubości warstwy 10 cm)
(dopuszcza się wykonanie obliczeń w dwóch odrębnych pozycjach katalogowych)
R.2.8 powierzchnię ręcznego czyszczenia nawierzchni 2800 mr*, zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 3,50x800
R.2.9 powierzchnię skropienia nawierzchni drogowej asfaltem 2800 mr*, zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 3,50x800
R.2.10 powierzchnię nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 2800 mr*, zapisane działanie prowadzące do obliczenia powierzchni np. 3,50x800
R3 |
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B30