LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B30 - STYCZEŃ 2017 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.30-01-17.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Strona tytułowa
Zawiera:
R.1.1 tytuł, a w nim co najmniej określenie: kosztorys
R.1.2 nazwę: płyta fundamentowa lub żelbetowa i adres inwestycji: ul. Jaśminowa 5 Gliwice
R.1.3 nazwę wykonawcy: "Beton" Piotr Nowak lub "Beton" i adres wykonawcy: Katowice
R.1.4 datę opracowania kosztorysu
R.1.5 dane opracowującego kosztorys (nr PESEL zdającego)
R.1.6 stawkę robocizny - 13,00 zł/r-g
R.1.7 wskaźnik kosztów pośrednich Kp - 65%
R.1.8 wskaźnik zysku Z - 8%
R.1.9 stawkę podatku VAT - 23%
R.1.10 wartość ceny kosztorysowej całości robót bez podatku VAT i z podatkiem VAT
R.2 Rezultat 2: Podstawa obliczeń przedmiaru robót
| Zawiera:
R.2.1 KNR 2-02 1101-01 - podkład betonowy na podłożu gruntowym
R.2.2 KNR 2-02 0604-03 - izolacje przeciwwilgociowe pierwsza warstwa
R.2.3 KNR 2-02 0604-04 - izolacje przeciwwilgociowe druga (następna) warstwa
R.2.4 KNR 2-02 0609-03 - izolacja cieplna
R.2.5 KNR 2-02 0290-01 - zbrojenie ze stali gładkiej
R.2.6 KNR 2-02 0290-02 - zbrojenie ze stali żebrowanej
R.2.7 KNR 2-02 0205-01 - płyta żelbetowa układana z zastosowaniem pompy do betonu
R.3

........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B30