LOGOWANIE

KWALIFIKACJA SPO4 - STYCZEŃ 2024 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 2

KOD ARKUSZA: SPO.04-02-24.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Na podstawie opisu przypadku opracuj:
- jednodniowy harmonogram pracy opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnej dla Artura, z uwzględnieniem zaleceń lekarza i propozycją zabaw oddziaływujących na wszystkie sfery rozwojowe dziecka,
- zalecenia dla rodziców Artura dotyczące treningu czystości u dziecka oraz wykonaj zabieg toalety krocza i załóż pieluchę jednorazową.
Opis przypadku
Artur ma 1 rok i 8 miesięcy. Wychowuje się w pełnej rodzinie. Rodzice pracują zawodowo. W ciągu dnia zajmuje się nim opiekunka. Rodzina mieszka w dwupokojowym mieszkaniu z łazienką. Chłopiec urodził się siłami natury w 40. tygodniu ciąży. Uzyskał 10 punktów w skali Apgar. Od 4. miesiąca życia jest karmiony mlekiem modyfikowanym. Rozwija się prawidłowo. Do ukończenia 1. roku życia chłopiec nie miał większych problemów zdrowotnych. Artur waży aktualnie 15 kg. Od 4 miesięcy u chłopca występują nawracające zakażenia układu moczowego. W wyniku specjalistycznych badań wyeliminowano wady w budowie układu moczowego dziecka. Lekarz zalecił, aby rodzice i opiekunka odzwyczajali chłopca od używania pieluch.
Formularze do wypełnienia zamieszczone są w arkuszu egzaminacyjnym.
Na stanowisku do wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych przygotuj zestaw do zabiegu toalety krocza dziecka, u którego występują nawracające zakażenia układu moczowego oraz pieluchę jednorazową do założenia dziecku. Pobierz z magazynu i skompletuj wszystkie potrzebne przybory, materiały i środki.
Na fantomie małego dziecka wykonaj zabieg toalety krocza, załóż pieluchę jednorazową, a następnie ubierz dziecko i pozostaw je w łóżeczku. Fantom traktuj tak, jakby było to autentyczne dziecko płci męskiej. Po zakończeniu czynności uporządkuj stanowisko pracy.
Gotowość do wykonania toalety krocza, założenia pieluchy jednorazowej i uporządkowania stanowiska po zakończeniu czynności zgłoś przewodniczącemu ZN przez podniesienie ręki. Po uzyskaniu zgody przystąp do pracy. Czynności wykonaj w czasie nie dłuższym niż 20 minut. Po tym czasie przewodniczący ZN wyda komunikat „czas minął" oznaczający zaprzestanie oceny przez egzaminatora. W przypadku braku komunikatu zakończ czynność gdy uznasz, że wykonałeś zadanie.
Do wykonania zadania wykorzystaj sprzęt, materiały i środki udostępnione na indywidualnym stanowisku egzaminacyjnym i w magazynie. Postępuj zgodnie z procedurami, uwzględniając zasady ergonomii oraz przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną dokumentacją pozostaw na indywidualnym stanowisku do pisania.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie będą podlegać 2 rezultaty:
- jednodniowy harmonogram pracy opiekuńczo-wychowawczo-pielęgnacyjnej dla Artura, z uwzględnieniem zaleceń lekarza i propozycją zabaw oddziaływujących na wszystkie sfery rozwojowe dziecka,
- zalecenia dla rodziców Artura dotyczące treningu czystości u dziecka, oraz
przebieg wykonania zabiegu toalety krocza, zakładania pieluchy jednorazowej i uporządkowania stanowiska po zakończeniu czynności.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI SPO4