LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - CZERWIEC 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-16.05


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Rury po obróbce wykonanej zgodnie z technologią
Uwaga: Rezultat należy ocenić po uzyskaniu informacji od przewodniczącego ZN o zgłoszeniu przez zdającego gotowości do oceny
1 Rura istniejącego przyłącza PE 100 SDR 11 DN 25 po prawej stronie docięta jest prostopadle do osi na długość zgodną z rysunkiem, ±5 mm
2 Rura istniejącego przyłącza PE 100 SDR 11 DN 25 po lewej stronie dociętajest prostopadle do osi na długość zgodną z rysunkiem, ±5 mm
3 Rura uzupełniająca uszkodzone przyłącze PE 100 SDR 11 DN 25 dociętajest prostopadle do osi na długość zgodną z rysunkiem, ±5 mm
4 Rury w wykopie PE 100 SDR 11 DN 25 przygotowane do zgrzewania mają zeskrobaną warstwę dłuższą o 3 mm od głębokość kielicha złączki ±2 mm
5 Przygotowana do zgrzewu rura uzupełniająca przyłącze PE 100 SDR 11 DN 25 ma zeskrobaną warstwę wierzchnią
6 Zeskrobana warstwajest dłuższa o 3 mm od głębokości kielicha złączki ±2 mm
7 Zamontowane rury w wykopie PE 100 SDR 11 DN 25 są sfazowane z zewnątrz i ogratowana wewnątrz
8 Rura uzupełniająca przyłącze PE 100 SDR 11 DN 25jest sfazowana z zewnątrz i ogratowana wewnątrz
Rezultat 2: Przyłącze gazowe
1 Mufy elektrooporowe PE 100 SDR 11 DN 25 są zamontowane i zgrzane z rurami PE 100 SDR 11 DN 25 2 Zamontowane zgrzane mufy elektrooporowe PE 100 SDR 11 DN 25 mają dokręcone śruby w zaciskach montażowych
3 Mufy po zgrzewaniu mają wysunięte wskaźniki ciśnienia zgrzewania
4 Na rurach w wykopie PE 100 SDR 11 DN 25jest oznaczone pełne wsunięcie rury do kielicha złączki PE 100 SDR 11 DN 25 za pomocą markera
5 Na rurze uzupełniającej przyłączejest oznaczone pełne wsunięcie rury do kielicha złączki PE 100 SDR 17 DN 25 za pomocą markera
6 Przyłącze znajduje się w osi wykopu
7 Zgrzewy opisane są numerem porządkowym datą i numerem PESEL zdającego
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B8