LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci komunalnych


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 8

1. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie B.8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
2) rozpoznaje rodzaje przy艂膮czy wodoci膮gowych i przykanalik贸w;
3) rozpoznaje obiekty sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych oraz okre艣la ich funkcje;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 oraz planami sytuacyjnymi sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
5) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwi膮zane z budow膮 sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
10) dobiera materia艂y, armatur臋, urz膮dzenia, aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 oraz aparatur臋 zabezpieczaj膮c膮;
11) dobiera narz臋dzia do monta偶u ruroci膮g贸w oraz uzbrojenia sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
12) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia oraz aparatur臋 kontrolo-pomiarow膮;
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne przewod贸w wodoci膮gowych i przewod贸w kanalizacyjnych;
14) wykonuje obmiar rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
15) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z dezynfekcj膮 sieci wodoci膮gowych;
16) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z p艂ukaniem sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
17) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych;
18) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i modernizacj膮 sieci wodoci膮gowych i sieci kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych
Kwalifikacje w zawodzie B8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje obiekty sieci gazowych i okre艣la ich funkcje;
2) rozpoznaje rodzaje i uk艂ady gazoci膮g贸w;
3) rozpoznaje elementy gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych i okre艣la ich funkcje;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 i planami sytuacyjnymi sieci gazowych;
5) planuje kolejno艣膰 wykonania rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty zwi膮zane z wykonaniem rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
9) dobiera materia艂y, uzbrojenie, urz膮dzenia, aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 i zabezpieczaj膮c膮 do budowy i remontu sieci gazowych;
10) dobiera narz臋dzia do monta偶u ruroci膮g贸w oraz uzbrojenia podczas budowy i remontu sieci gazowych;
11) wykonuje po艂膮czenia rur i montuje uzbrojenie, urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno--pomiarow膮 zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci gazowych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;

13) wykonuje obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci gazowych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z odpowietrzeniem gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych zgodnie z obowi膮zuj膮cymi procedurami;
15) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane ze znakowaniem gazoci膮g贸w i przy艂膮czy gazowych;
16) przestrzega zasad przeprowadzania pr贸b szczelno艣ci i ci艣nienia gazoci膮g贸w oraz przy艂膮czy gazowych;
17) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i modernizacj膮 sieci gazowych zgodnie z procedurami;
18) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮, napraw膮 i modernizacj膮 sieci gazowych zgodnie z procedurami dotycz膮cymi prac niebezpiecznych i gazoniebezpiecznych.

3. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych
Kwalifikacje w zawodzie B 8 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje, uk艂ady i systemy sieci ciep艂owniczych;
2) rozpoznaje rodzaje w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
3) rozpoznaje elementy wyposa偶enia sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
4) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 oraz planami sytuacyjnymi sieci ciep艂owniczych;
5) planuje kolejno艣膰 rob贸t zwi膮zanych z wykonaniem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty zwi膮zane z wykonaniem rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
7) wykonuje prace przygotowawcze oraz oznakowuje i zabezpiecza teren rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
8) wykonuje roboty ziemne zwi膮zane z budow膮 sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
9) wykonuje pomocnicze roboty murarskie i betoniarskie zwi膮zane z budow膮 sieci i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
10) dobiera materia艂y, armatur臋, urz膮dzenia, aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 i zabezpieczaj膮c膮 do budowy i remontu sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
11) dobiera narz臋dzia do monta偶u ruroci膮g贸w oraz uzbrojenia sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
12) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia oraz aparatur臋 kontrolo-pomiarow膮 zwi膮zane z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
13) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
14) wykonuje obmiary rob贸t zwi膮zanych z budow膮 i remontem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
15) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z odwadnianiem oraz odpowietrzaniem sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
16) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych;
17) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z remontem i modernizacj膮 sieci ciep艂owniczych i w臋z艂贸w ciep艂owniczych.