LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - PAŹDZIERNIK 2016 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-16.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj za pomocą trójnika żeliwnego montaż odgałęzienia na przewodzie sieci wodociągowej wykonanej z rur PE100 SDR17 DN63. Na odnodze trójnika zamontuj zasuwę DN50 i pozostaw ją w pozycji zamkniętej. Montaż wykonaj zgodnie z rysunkiem.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko egzaminacyjne.
Schemat montażowy odgałęzienia sieci wodociągowej
Wymiary podano w cm
1. Przewód PE100 SDR 17 DN63 2. Elektromufa PE100 SDR11 DN63 3. Tuleja kołnierzowa PE100 z kołnierzem stalowym DN63/50
4. Trójnik kołnierzowy DN50
5. Kołnierz z GW 50/2"
6. Zasuwa kołnierzowa DN50
7. Korek ocynkowany 2"
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- zamontowany trójnik kołnierzowy,
- wykonane połączenie zgrzewane,
- zamontowana zasuwa gwintowana oraz
przebieg wykonania włączenia do przewodu sieci wodociągowej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B8