LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B8 - PAŹDZIERNIK 2016 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: B.08-01-16.08


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1. Zamontowany trójnik kołnierzowy
1 Wycięty j est odcinek montażowy w przewodzie PE100 SDR17 DN63 2 Zamontowane są elektromufy na końcach rur PE100 SDR17 DN63 3 Zamontowane są kołnierze stalowe na tulejach kołnierzowych PE100 SDR11 DN63/50
4 Zamontowane są tuleje kołnierzowe PE100 SDR11 DN63/50 w elektromufach
5 Zamontowany jest trójnik kołnierzowy DN50 poprzez skręcenie z kołnierzami tulei kołnierzowych PE100 SDR11 DN63/50
6 Trójnik kołnierzowy zamontowany jest na przewodzie PE100 SDR17 DN63 w odległości 1,0 m ±1 cm zgodnie z rysunkiem
7 Zmontowany odcinek przewodu ma długość 2,0 m ±2 cm
8 Połączenia kołnierzowe uszczelnione są za pomocą uszczelek płaskich
9 Każde połączenie kołnierzowe łączone jest 4 śrubami
Rezultat 2. Wykonane połączenia zgrzewane
j Wizualnie widoczna zeskrobana powierzchnia rury w miejscu łączenia z elektromufą świadcząca o czynnościach związanych z przygotowaniem rury do zgrzewania
2 Wizualnie widoczna zeskrobana powierzchnia tulei kołnierzowej w miejscu łączenia z elektromufą, świadcząca o czynnościach związanych z przygotowaniem tulei do zgrzewania
3 Zaznaczona głębokość wsunięcia na rurze przy zewnętrznej powierzchni elektromufy
4 Zaznaczona głębokość wsunięcia na tulei kołnierzowej przy zewnętrznej powierzchni elektromufy
5 Widoczne dwa wskaźniki optyczne po zgrzaniu elektromufy
Egzaminator wpisuje T, jeżeli zdający spełnił kryterium albo N, jeżeli nie spełnił
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI B8