LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B9 - CZERWIEC 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.09-01-15.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zamontuj do trójnika 1", znajdującego się na pionie gazowym, kurek gazowy i monozłącze (stelaż) pod gazomierz. Montaż wykonaj za pomocą złączek czarnych 1".
Następnie wykonaj i przygotuj do zaprasowywania fragment instalacji gazowej z rur miedzianych
DN 15 mm. Zakończ instalację kurkiem odcinającym W\ Na przewodach zamontuj 3 uchwyty
w odległościach 10 cm od osi złączek. Instalację gazową wykonaj zgodnie z rysunkiem.
Podczas wykonywania prac przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony
środowiska.
Po zakończeniu zadania oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.
Schemat montażowy instalacji
O O
V
Monozłącze
Uchwyt
Rura \stalowa
Rura
miedziana
Podłoga
o
*4 A
o co
wymiary podane w cm
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- zamontowane monozłącze pod gazomierz,
- ułożone przewody fragmentu instalacji gazowej z rur miedzianych i zamontowane uchwyty,
- zamontowane kurki gazowe i połączenia skręcane
oraz
przebieg prac związanych z montażem instalacji gazowej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B9