LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B9

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji sanitarnych


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE B 9

Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji sanitarnych 1. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych

Kwalifikacje w zawodzie B.9 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje w贸d powierzchniowych i w贸d podziemnych;
2) rozpoznaje rodzaje uj臋膰 wody;
3) rozpoznaje rodzaje instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
4) rozpoznaje elementy instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
5) okre艣la miejsca monta偶u uzbrojenia, urz膮dze艅 sanitarnych oraz przybor贸w sanitarnych;
6) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji wodoci膮gowych, instalacji kanalizacyjnych, instalacji przeciwpo偶arowych oraz instalacji do odprowadzania w贸d opadowych;
7) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y zwi膮zane z wykonaniem rob贸t oraz kalkuluje koszty tych rob贸t;
8) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych w okre艣lonej technologii;
9) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
11) wykonuje po艂膮czenia rur, montuje uzbrojenie, urz膮dzenia, przybory oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 zwi膮zane z monta偶em i remontem instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
12) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne i termoizolacyjne instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z nape艂nianiem i odpowietrzaniem instalacji wodoci膮gowych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z po艂膮czeniem instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych z sieciami oraz z lokalnymi uj臋ciami wody i odbiornikami 艣ciek贸w;
15) wykonuje obmiary rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
16) ocenia jako艣膰 wykonania instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
17) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
18) dokonuje przegl膮du technicznego instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych;
19) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji wodoci膮gowych i instalacji kanalizacyjnych.

2. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i eksploatacj膮 instalacji gazowych
Kwalifikacje w zawodzie B9 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji gazowych oraz technologie ich wykonywania;
2) klasyfikuje urz膮dzenia gazowe wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
3) okre艣la miejsca monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji gazowej;
4) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz膮dze艅 gazowych i zasad wentylacji pomieszcze艅;
5) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 projektow膮 instalacji gazowych;
6) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em instalacji gazowych;
7) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji gazowej w okre艣lonej technologii;
8) dobiera uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji gazowych;
9) przygotowuje miejsca i trasy u艂o偶enia przewod贸w oraz uzbrojenia instalacji gazowych;
10) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t;
11) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno-
-pomiarow膮 zwi膮zane z monta偶em instalacji gazowych;
12) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em systemu odprowadzania spalin z urz膮dze艅 gazowych;
13) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji gazowych;
14) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne instalacji gazowych;
15) ocenia jako艣膰 wykonania instalacji gazowych;
16) przestrzega zasad przekazywania instalacji gazowych do eksploatacji;
17) dokonuje przegl膮du technicznego instalacji gazowych;
18) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji gazowych zgodnie z procedurami.

3. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji grzewczych
Kwalifikacje w zawodzie B 9 - Ucze艅:
1) charakteryzuje 藕r贸d艂a energii;
2) rozpoznaje instalacje grzewcze, ich rodzaje i systemy;
3) rozpoznaje elementy instalacji grzewczych;
4) klasyfikuje urz膮dzenia grzewcze wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
5) okre艣la miejsca monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji grzewczych;
6) przestrzega zasad odprowadzania spalin z urz膮dze艅 grzewczych oraz zasad wentylacji pomieszcze艅;
7) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y oraz kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji grzewczych;
8) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji grzewczych w okre艣lonej technologii;
9) dobiera uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji grzewczych;
10) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w oraz miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji grzewczych;
11) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji grzewczych;
12) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolno- -pomiarow膮 instalacji grzewczych;
13) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z monta偶em systemu odprowadzania spalin z urz膮dze艅 grzewczych;
14) przeprowadza pr贸by szczelno艣ci instalacji grzewczych;
15) wykonuje zabezpieczenia antykorozyjne, termoizolacyjne i przeciwwilgociowe instalacji grzewczych;
16) ocenia jako艣膰 wykonania instalacji grzewczych;
17) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z odpowietrzaniem, uruchamianiem i regulacj膮 instalacji grzewczych;
18) dokonuje przegl膮du technicznego instalacji grzewczych;
19) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 i napraw膮 instalacji grzewczych zgodnie z procedurami.

4. Wykonywanie rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych
Kwalifikacje w zawodzie B9 - Ucze艅:
1) okre艣la wymagane parametry powietrza w pomieszczeniach;
2) okre艣la sposoby wentylacji obiekt贸w budowlanych, pomieszcze艅 i stanowisk roboczych;
3) rozpoznaje rodzaje i elementy instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych oraz technologie ich wykonywania;
4) okre艣la miejsca monta偶u uzbrojenia i urz膮dze艅 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
5) sporz膮dza zapotrzebowanie na materia艂y i kalkuluje koszty rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;

6) dobiera materia艂y i narz臋dzia do monta偶u instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
7) dobiera uzbrojenie oraz aparatur臋 kontrolno-pomiarow膮 do monta偶u instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
8) wyznacza tras臋 prowadzenia przewod贸w i miejsca monta偶u uzbrojenia instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
9) zabezpiecza miejsca wykonywanych rob贸t zwi膮zanych z monta偶em i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
10) wykonuje po艂膮czenia rur oraz montuje uzbrojenie, urz膮dzenia i aparatur臋 kontrolo--pomiarow膮 instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
11) wykonuje pr贸by szczelno艣ci instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
12) wykonuje izolacje antykorozyjne, termoizolacyjne, przeciwwilgociowe i akustyczne instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
13) ocenia jako艣膰 wykonania instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych;
14) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z uruchamianiem i regulacj膮 instalacji i urz膮dze艅 wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
15) dokonuje przegl膮du technicznego instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
16) wykonuje prace zwi膮zane z konserwacj膮 oraz napraw膮 instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.