LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B9 - STYCZEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.09-01-15.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Zmontuj fragment instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej zgodnie z rysunkiem.
Podłącz dwie belki rozdzielacza do pionów zimnej i ciepłej wody. Następnie zamontuj płytki z kolanami ustalonymi na ścianie w wyznaczonym miejscu. Przewodami Pex-Al-Pex 016 doprowadź z rozdzielacza do kolan zimną i ciepłą wodę. Połączenia wykonaj za pomocą złączek zaciskanych przez skręcanie. Na przewody nałóż rury ochronne (peszle).
Pion cwu Pion zw
wymiary podano w cm
Schemat instalacji wodociągowej Czas na przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- uzbrojone i zamontowane belki rozdzielacza,
- zamontowane kolana ustalone,
- zamontowane przewody do wody zimnej i ciepłej użytkowej z nałożonymi peszlami oraz
- przebieg prac związanych z montażem instalacji wody zimnej i ciepłej użytkowej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B9