LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B9 - STYCZEŃ 2020 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.09-01-20.01-SG


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż fragmentu instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej zgodnie z rysunkiem 1. Na istniejących pionach zamontuj zawory i poprowadź instalację wykonaną z rur PPR 020 w technologii zgrzewania kielichowego. Instalację zakończ kolanami i zaślep je korkami.
Zadanie wykonaj na stanowisku wyposażonym w materiały, narzędzia i sprzęt, przestrzegając zasad organizacji, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko, odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.
.Uchwyty nascienne Rysunek 1. Widok instalacji wodociągowej (wymiary podano w cm) Tabela 1. Czas zgrzewania rur PPR
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut. Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- zamontowana instalacja zimnej wody użytkowej,
- zamontowana instalacja ciepłej wody użytkowej,
- wykonana i zabezpieczona instalacja wodna oraz
przebieg montażu instalacji ciepłej oraz zimnej wody użytkowej.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B9