LOGOWANIE

KWALIFIKACJA B9 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: B.09-01-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj montaż instalacji wodociągowej z rur Alu/PEX/Alu 16 mm z zestawem wodomierzowo-filtracyjnym zgodnie z rysunkiem oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych.
Instalację poprowadź od przyłącza wodociągowego PE DN 25. Następnie napełnij i odpowietrz zestaw
wodomierzowo-fi 1 tracyjny oraz instalację. Pozostaw instalację pod ciśnieniem wody.
Zadanie wykonaj na wyposażonym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegając zasad organizacji pracy,
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.
Po wykonaniu prac oczyść używane narzędzia i sprzęt oraz uporządkuj stanowisko.
Widok połączenia zestawu wodomierzowo-filtracyjnego z przyłączem i instalacją wodociągową
LO
wymiary w cm
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI B9