LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M11 - CZERWIEC 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 3

KOD ARKUSZA: M.11-03-15.05


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wnęka technologiczna zabezpieczona jest czterema odrzwiami obudowy metalowej prostokątnej, składającej się ze stropnic o profilu V podpartych przy ociosach stojakami SV. W drugich odrzwiach licząc od czoła wnęki znajduje się uszkodzony stojak SV. Miejsce wymiany uszkodzonego stojaka SV zabezpiecz elementem podciągu z kształtownika V oraz stojakiem SV.
Sprawdź stan wyrobiska, stan obudowy i usuń ewentualne usterki.
Element podciągu z kształtownika V podwieś z jednej strony na łączniku ŁKW, a z drugiej strony połącz go z zabudowanym już elementem podciągu przy pomocy strzemion SD.
Stojak SV zabuduj pod podwieszonym wcześniej elementem podciągu z kształtownika V i stropnicą drugich odrzwi. Przy zabudowie pamiętaj o wysunięciu rdzennika na ustaloną wstępną wysokość i połączeniu go strzemionami SD. Po założeniu głowicy koronkowej, stojak ustaw pionowo na stopie podporowej w wykonanym wcześniej gnieździe. Rozeprzyj stojak pod stropnicą do podporności wstępnej.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia zwróć do magazynu. Instrukcję stanowiskową masz przygotowaną na stanowisku egzaminacyjnym.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska.
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- stan obudowy wyrobiska,
- przedłużony podciąg z kształtownika V,
- zabudowany stojak SV
oraz
- przebieg przedłużenia podciągu z kształtownika V oraz przebieg zabudowy stojaka SV.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M11