LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M11 - WRZESIEŃ 2015 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 4

KOD ARKUSZA: M.11-04-15.08


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Sprawdź stan stropu i ociosu. Następnie sprawdź stan obudowy wyrobiska, uzupełnij braki i usuń usterki. Po wykonaniu tych czynności przystąp do zabezpieczenia ociosu wyrobiska kotwami rozprężnymi z obustronnym gwintem i siatką ochronną. Do wykonania zadania użyj dwóch kotew i jednej siatki ochronnej. Otwory kotwowe zostały już wywiercone. Sprawdź ich głębokość i dobierz odpowiednią długość kotew. Dobierz siatkę ochronną i połącz w ciąg z poprzednią za pomocą dwóch kotew już zabudowanych.
Przy wykonywaniu czynności wymagających pomocy drugiej osoby, poproś asystenta technicznego. Wykonaj pomiary parametrów podanych w tabeli 1. Arkusz egzaminacyjny z wypełnioną tabelą pozostaw na stanowisku egzaminacyjnym do oceny.
Niezbędny sprzęt, narzędzia i materiały pobierz z magazynu, a po wykonaniu zadania sprzęt i narzędzia
zwróć do magazynu. Na stanowisku egzaminacyjnym znajduje się Instrukcja stanowiskowa.
Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony
środowiska.
Lp.
1. 2. 3. 4. 5.
Tabela 1. Parametry wyrobiska i elementów obudowy
Zmierzony parametr Wysokość wyrobiska przy ociosie Szerokość wyrobiska przy spągu Długość żerdzi kotwy Średnica głowicy rozprężnej Wymiary siatki ochronnej (długość x szerokość)
Wymiar
Jednostka miary
Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 120 minut.
Ocenie podlegać będą 3 rezultaty:
- zabezpieczone miejsce pracy oraz sprawdzony stan obudowy wyrobiska,
- parametry wyrobiska i elementów obudowy - tabela 1,
- zabezpieczenie ociosu wyrobiska kotwami rozprężnymi i siatką ochronną
oraz
przebieg wykonania zabezpieczenia ociosu wyrobiska kotwami rozprężnymi i siatką ochronną.
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI M11