LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-18.01


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Projekt logo
R.1.1 Logo zawiera dwa kwadraty o barwach konturów RGB (0, 165, 215) i (245, 215, 25)
R.1.2 Kwadraty obrócone są względem siebie o 45 stopni zgodnie z makietą
R.1.3 Logo zawiera trzy elipsy współśrodkowe, obrócone względem siebie z efektem przezroczystości
R.1.4 Elipsy wypełnione są gradientem promienistym od bieli do barwy zielonej, żółtej i niebieskiej o dowolnym kierunku gradientu
R.1.5 Wzajemne przesłanianie się elips i kwadratów jest zgodne z makietą (na spodzie położona jest elipsa zielona na wierzchu niebieska; kwadrat o konturze niebieskim jest położony pod żółtym)
R.1.6 W środku logo znajduje się koło wypełnione gradientem radialnym o barwach od bieli przez żółto-zielony do niebieskiego
R.1.7 Elipsy oraz koło obrysowane są kolorem RGB (50, 50, 45)
R.1.8 Projekt logo zapisany jest w wersji wektorowej pod nazwą PESEL logo z zachowaniem możliwości edycji poszczególnych obiektów
R.1.9 Projekt logo zapisany jest w grafice rastrowej w pliku PESEL logo.png
R.1.10 Pliki w formacie grafiki wektorowej oraz w PNG zostały zapisane w folderze PESEL
R.2 Rezultat 2: Rekonstrukcja zdjęcia
R.2.1 Usunięto wszystkie defekty występujące na zielonym liściu oraz niebieskim tle fotografii z pliku do retuszu.jpg
R.2.2 Retusz fotografii wykonano odtwarzając w całości uszkodzone fragmenty zdjęcia (brak efektu wzorka, rozmycia)
R.2.3 Zrekonstruowane zdjęcie zapisano w formacie JPEG pod nazwą PESEL rekonstrukcja
R.2.4 Plik z wykonaną rekonstrukcją został zapisany w folderze PESEL
R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA
INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A25