LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A25 - STYCZEŃ 2018 - ZADANIE PRAKTYCZNE NR 1

KOD ARKUSZA: A.25-01-18.01


POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY

ZOBACZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ARKUSZA:

Wykonaj rekonstrukcję zdjęcia, fotomontaż oraz przygotuj projekt logo i liniową prezentację multimedialną. Wykorzystaj pliki zawierające tekst i grafikę umieszczone w zabezpieczonym hasłem: A.25_aS18-01 pliku A.25_EGZAMIN_01.7z na pulpicie komputera.
Wszystkie rezultaty zadania wykonaj zgodnie z opisem technologicznym i zapisz na pulpicie w utworzonym przez siebie folderze o nazwie PESEL (PESEL to Twój numer PESEL).
Projekt logo
Opracuj logo zgodnie z makietą (Rysunek 1) zawierające:
- dwa kwadraty o barwach RGB (0, 165, 215) i (245, 215, 25) obrócone względem siebie o 90°,
- półprzezroczyste elipsy współśrodkowe wypełnione gradientem promienistym od bieli do barwy zielonej (150, 205, 70), żółtej (255, 245, 25) i niebieskiej (30, 160, 225),
- koło wewnętrzne wypełnione gradientem radialnym o barwach od bieli przez żółtozielony do niebieskiego,
- elipsy oraz koło obrysowane kolorem RGB (50, 50, 45).
Gotowe logo zapisz w wersji wektorowej pod nazwą PESELlogo z możliwością edycji poszczególnych obiektów oraz wyeksportuj do grafiki rastrowej jako plik PESELlogo.png.
Rysunek 1. Makieta logo
Fotomontaż
- Wykonaj cyfrowy fotomontaż zgodnie z wzorem (Rysunek 2).
- Gotowy fotomontaż zapisz z zachowaniem warstw w formacie PSD oraz JPEG pod nazwą PESEL_fotomontaz, w trybie koloru RGB.
Rysunek 2. Wzór do fotomontażu
........
........

POBIERZ ARKUSZ PRAKTYCZNY
INNE ARKUSZE Z KWALIFIKACJI A25