LOGOWANIE

KWALIFIKACJA M4

U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w


OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE M 4

U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w 1. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do przygotowania mas formierskich i mas rdzeniowych
Kwalifikacje w zawodzie M.4 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje oraz okre艣la zastosowanie mas formierskich i mas rdzeniowych;
2) rozr贸偶nia materia艂y formierskie;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wy艂adunkiem oraz sk艂adowaniem materia艂贸w
formierskich;
4) okre艣la etapy procesu przer贸bki mas formierskich;
5) sporz膮dza mas臋 formiersk膮 i mas臋 rdzeniow膮 zgodnie z receptur膮;
6) przeprowadza regeneracj臋 masy formierskiej;
7) rozr贸偶nia urz膮dzenia do transportu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
8) rozr贸偶nia urz膮dzenia do przerobu materia艂贸w formierskich, mas formierskich i mas rdzeniowych;
9) rozr贸偶nia urz膮dzenia do regeneracji mas formierskich;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia stosowane do transportu materia艂贸w formierskich i mas formierskich;
11) u偶ytkuje maszyny, urz膮dzenia i zmechanizowane zespo艂y do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych;
12) przeprowadza bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do przerobu mas formierskich i mas rdzeniowych.

2. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach nietrwa艂ych
Kwalifikacje w zawodzie M4 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia rodzaje i elementy modeli odlewniczych, rdzennic i skrzynek formierskich stosowanych do wykonywania odlew贸w w formach nietrwa艂ych;
2) dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do wykonywania form nietrwa艂ych i rdzeni;
3) okre艣la etapy procesu wytwarzania form nietrwa艂ych i rdzeni;
4) wykonuje r臋cznie formy nietrwa艂e i rdzenie r贸偶nymi metodami;
5) ocenia stan techniczny oprzyrz膮dowania odlewniczego;
6) rozr贸偶nia elementy budowy maszyn formierskich oraz automatycznych linii formierskich;
7) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia do wykonywania form nietrwa艂ych i rdzeni oraz automatyczne linie formowania;
8) rozr贸偶nia metody odlewania precyzyjnego w formach nietrwa艂ych;
9) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlew贸w precyzyjnych;
10) wykonuje formy nietrwa艂e do odlewania precyzyjnego;
11) u偶ytkuje urz膮dzenia do suszenia form nietrwa艂ych i rdzeni;
12) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z wyka艅czaniem wg艂臋bienia formy nietrwa艂ej oraz powierzchni rdzeni;
13) kontroluje jako艣膰 wykonanych form nietrwa艂ych i rdzeni;
14) sk艂ada i przygotowuje formy nietrwa艂e do zalania;
15) wykrywa wady oprzyrz膮dowania odlewniczego i kwalifikuje to oprzyrz膮dowanie do naprawy;
16) przygotowuje 艂y偶ki i kadzie odlewnicze do zalewania;
17) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego i zmechanizowanego zalewania form;
18) okre艣la podstawowe parametry maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach nietrwa艂ych;
19) przeprowadza bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacj臋 maszyn i urz膮dze艅 do wykonywania odlew贸w w formach nietrwa艂ych.

3. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach wytwarzania odlew贸w w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych
Kwalifikacje w zawodzie M 4 - Ucze艅:
1) rozr贸偶nia metody wytwarzania odlew贸w w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
2) dobiera stopy odlewnicze do wykonywania odlew贸w w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
3) rozr贸偶nia rodzaje form trwa艂ych i form p贸艂trwa艂ych oraz elementy ich budowy;
4) przygotowuje formy trwa艂e i formy p贸艂trwa艂e do zalewania ciek艂ym metalem;
5) dobiera i nanosi otuliny izolacyjne oraz pokrycia ochronne i oddzielaj膮ce na wg艂臋bienia form trwa艂ych oraz na powierzchnie rdzeni;
6) rozr贸偶nia podstawowe zespo艂y maszyn i urz膮dze艅 do odlewania w formach trwa艂ych i
formach p贸艂trwa艂ych;
7) okre艣la podstawowe parametry pracy maszyn i urz膮dze艅 do odlewania w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
8) u偶ytkuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w procesach wytwarzania odlew贸w w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
9) wykonuje odlewy w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia stosowane do usuwania odlew贸w z form trwa艂ych i form p贸艂trwa艂ych;
11) ocenia jako艣膰 odlew贸w wykonanych w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych;
12) przeprowadza bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn i urz膮dze艅 stosowanych w procesach odlewania w formach trwa艂ych i formach p贸艂trwa艂ych.

4. U偶ytkowanie maszyn i urz膮dze艅 do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w
Kwalifikacje w zawodzie M4 - Ucze艅:
1) dobiera metody wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
2) rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
3) dobiera narz臋dzia oraz maszyny i urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w;
4) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego wybijania odlew贸w z form oraz rdzeni z odlew贸w;
5) dobiera narz臋dzia i urz膮dzenia do usuwania uk艂ad贸w wlewowych, nadlew贸w i zalewek;
6) u偶ytkuje urz膮dzenia do r臋cznego i mechanicznego oczyszczania powierzchni odlew贸w oraz usuwania uk艂ad贸w wlewowych, nadlew贸w i zalewek;
7) dobiera metody naprawy odlew贸w w zale偶no艣ci od rodzaju wad odlewniczych;
8) usuwa wady odlew贸w;
9) dobiera metody zabezpieczania odlew贸w przed korozj膮;
10) u偶ytkuje urz膮dzenia do pokrywania odlew贸w 艣rodkami zabezpieczaj膮cymi przed korozj膮;
11) rozr贸偶nia rodzaje obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej odlew贸w;
12) u偶ytkuje urz膮dzenia do obr贸bki cieplnej i cieplno-chemicznej odlew贸w;
13) przeprowadza bie偶膮ce przegl膮dy i konserwacje maszyn i urz膮dze艅 do wybijania, oczyszczania i wyka艅czania odlew贸w.