LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A31 - CZERWIEC 2018 - ROZWIĄZANIE ZADANIA NR 1

KOD ARKUSZA: A.31-01-18.06


POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA

ZOBACZ ARKUSZ PRAKTYCZNY


Podziel się arkuszem z innymi i udostępnij go na Facebooku:


SKRÓCONA TREŚĆ ROZWIĄZANIA:

Rezultat 1: Formularz organizacji transportu wewnętrznego
| Wpisane:
R.1.1
masa dziennego przewozu torfu ze złoża torfowego na linię produkcyjną [kg]: 18 000
R.1.2
całkowity czas jednego cyklu pracy ładowarki [min]: 1,5
R.1.3
liczba cykli pracy ładowarki potrzebnych do maksymalnego napełnienia naczepy samowyładowczej: 6
czas napełnienia naczepy samowyładowczej [min]: 9 lub inny czas wynikający z iloczynu całkowitego czasu jednego
R.1.4
cyklu pracy ładowarki obliczonego przez zdającego w R.1.2. i liczby cykli pracy ładowarki obliczonej przez zdającego w R.1.3
R.1.5
dzienna liczba kursów maksymalnie wypełnionego zestawu drogowego: 2
R.1.6
czas przejazdu zestawu drogowego z ładunkiem ze złoża torfowego na linię produkcyjną [min]: 15
R.1.7
czas przejazdu zestawu drogowego bez ładunku z linii produkcyjnej do złoża torfowego [min]: 12
R.1.8
czas jednego cyklu pracy zestawu drogowego (załadunek, jazda z ładunkiem, wyładunek, powrót do miejsca załadunku) [min]: 44 lub czas wynikający z sumy obliczeń zdającego w R.1.4, R.1.6, R.1.7 i 8 czas dziennej pracy zestawu drogowego (czas wszystkich dziennych kursów) [min]: 88 lub inny czas wynikający z
R.1.9
iloczynu dziennej liczby kursów obliczonej przez zdającego w R.1.5 i czasu jednego cyklu pracy zestawu drogowego obliczonego przez zdającego w R. 1.8 R.1.10
godziny (od - do) dziennej pracy zestawu drogowego: 7:00 - 8:28 lub inny wymiar czasu wynikający z obliczeń zdającego w R.1.9 zaczynający się od godz. 7:00
R.2
Rezultat 2: Formularz wyboru zestawu drogowego
\Wpisane:
R.2.1
maksymalna liczba pjł w naczepie [szt.]: 34
R.2.2
plan rozmieszczenia pjł w naczepie zgodnie z obliczeniami zdjącego w R.2.1 i z uwzględnieniem parametrów środka
transportu
R.2.3
maksymalna liczba pjł w samochodzie ciężarowym [szt.]: 18
R.2.4
plan rozmieszczenia pjł w samochodzie ciężarowym zgodnie z obliczeniami zdjącego w R.2.3 i z uwzględnieniem parametrów środka transportu
R.2.5
maksymalna liczba pjł w przyczepie [szt.]: 18
R.2.6
plan rozmieszczenia pjł w przyczepie zgodnie z obliczeniami zdjącego w R.2.5 i z uwzględnieniem parametrów środka
transportu
maksymalna liczba pjł w zestawie drogowym (samochód ciężarowy + przyczepa) [szt.]: 36 lub inna liczba wynikająca z
R.2.7
sumy liczby pjł w samochodzie ciężarowym obliczonej przez zdającego w R.2.3 i liczby pjł w przyczepie obliczonej przez zdającego w R.2.5 R.2.8
wybór zestawu drogowego: samochód ciężarowy z przyczepą lub ciągnik siodłowy z naczepą, jeżeli liczba pjł obliczona przez zdającego w R.2.1 wynosi min. 36 R.3
........
........

POBIERZ ROZWIĄZANIE ZADANIA


Arkusz jest przeznaczony dla zawodów:INNE ROZWIĄZANIA Z KWALIFIKACJI A31