LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MOT.02

Obs艂uga, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE MOT 2

MOT.02.2 - Podstawy motoryzacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT.02)

  1. rozr贸偶nia zjawiska zwi膮zane z elektryczno艣ci膮
 • opisuje pole elektryczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
 • opisuje zjawisko pr膮du elektrycznego
 • opisuje przep艂yw pr膮du w cia艂ach sta艂ych, cieczach i gazach
 • opisuje przep艂yw pr膮du w p贸艂przewodnikach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje przebieg pr膮du przemiennego
 • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami i ich jednostkami charakteryzuj膮cymi pr膮d elektryczny sta艂y i przemienny
  2. charakteryzuje zjawiska zwi膮zane z elektromagnetyzmem
 • opisuje pole elektromagnetyczne za pomoc膮 wielko艣ci fizycznych
 • pos艂uguje si臋 wielko艣ciami fizycznymi i ich jednostkami do opisu elektromagnetyzmu
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT.02 - charakteryzuje materia艂y pod wzgl臋dem w艂a艣ciwo艣ci elektrycznych i magnetycznych
 • rozr贸偶nia w艂asno艣ci elektryczne i zastosowania: przewodnik贸w, p贸艂przewodnik贸w, dielektryk贸w, nadprzewodnik贸w
 • rozr贸偶nia w艂asno艣ci magnetyczne i zastosowania: ferromagnetyk贸w, diamagnetyk贸w, paramagnetyk贸w
  4. stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania warto艣ci wielko艣ci elektrycznych w obwodach elektrycznych i uk艂adach elektronicznych
 • pos艂uguje si臋 prawem Ohma
 • pos艂uguje si臋 prawami Kirchhoffa
 • wyznacza op贸r zast臋pczy obwodu
 • wyznacza pojemno艣膰 zast臋pcz膮 obwodu
  5. Kwalifikacje zawodowe - rozr贸偶nia elementy obwod贸w elektrycznych i uk艂ad贸w elektronicznych
 • rozpoznaje elementy obwod贸w elektrycznych na rysunku na podstawie dokumentacji i organoleptycznie: , rezystory, kondensatory i potencjometry, termistory, bimetale,, fotorezystory, cewki i przeka藕niki
 • rozpoznaje na rysunku, elementy uk艂ad贸w elektronicznych, np. diody, tranzystory, elementy prze艂膮czaj膮ce i optoelektroniczne
  6. rozr贸偶nia uk艂ady elektryczne i elektroniczne
 • opisuje dzia艂anie i zastosowanie obwod贸w elektrycznych
 • opisuje dzia艂anie i zastosowanie uk艂ad贸w elektronicznych wzmacniaj膮cych, prostuj膮cych, stabilizuj膮cych, przetwarzaj膮cych
  7. rozr贸偶nia maszyny i samochodowe urz膮dzenia elektryczne
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie silnika elektrycznego AC i DC
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie pr膮dnicy pr膮du sta艂ego i przemiennego
 • wyja艣nia budow臋, zasad臋 dzia艂ania i przeznaczenie akumulatora
 • rozr贸偶nia rodzaje akumulator贸w (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pod艂膮cza samochodowe urz膮dzenia elektryczne do akumulatora
 • od艂膮cza samochodowe urz膮dzenia elektryczne od akumulatora
  8. przestrzega zasad sporz膮dzania rysunku technicznego
 • przestrzega norm technicznych, bran偶owych, europejskich stosowanych w rysunku technicznym
 • odczytuje informacje zawarte na rysunkach technicznych
 • wykonuje rzutowanie, przekroje, wymiarowanie cz臋艣ci maszyn i rysunki aksonometryczne.
 • wykonuje szkice element贸w konstrukcyjnych pojazdu samochodowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pos艂uguje si臋 rysunkami wykonawczymi, z艂o偶eniowymi, monta偶owymi
 • pos艂uguje si臋 rysunkami technicznymi z wykorzystaniem technik komputerowych
  9. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 maszyn i urz膮dze艅
 • rozr贸偶nia rodzaje dokumentacji technicznej cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • odczytuje informacje zawarte w dokumentacji technicznej dotycz膮ce maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje dokumentacj臋 konstrukcyjn膮, eksploatacyjn膮 i naprawcz膮 maszyn i urz膮dze艅 podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje w dokumentacji technicznej poszczeg贸lne cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozr贸偶nia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅 oraz opisuje budow臋 i ich zastosowania
 • okre艣la przeznaczenie osi i wa艂贸w
 • wyja艣nia budow臋 i przeznaczenie 艂o偶ysk 艣lizgowych i tocznych
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania sprz臋gie艂 i hamulc贸w
 • rozr贸偶nia rodzaje przek艂adni mechanicznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania oraz przeznaczenie przek艂adni mechanicznych
 • opisuje budow臋 i zasad臋 dzia艂ania mechanizm贸w ruchu post臋powego i obrotowego rozpoznaje objawy zu偶ycia cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  11. rozr贸偶nia maszyny i urz膮dzenia, takie jak: silniki, spr臋偶arki, pompy, nap臋dy hydrauliczne, mechanizmy pneumatyczne
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
 • wyja艣nia przeznaczenie silnik贸w, spr臋偶arek i pomp, nap臋d贸w hydraulicznych i mechanizm贸w pneumatycznych
  12. dobiera rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych zale偶nie od cech konstrukcyjnych maszyn i urz膮dze艅
 • charakteryzuje rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci mechaniczne i wytrzyma艂o艣ciowe po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • omawia technologie stosowane do wykonywania po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
 • rozr贸偶nia rodzaje po艂膮cze艅 roz艂膮cznych i nieroz艂膮cznych
  13. stosuje zasady tolerancji i pasowa艅 w zakresie dok艂adno艣ci wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci maszyn
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 tolerancja i pasowanie
 • dobiera tolerancje i pasowania do charakteru wsp贸艂pracuj膮cych cz臋艣ci
 • rozpoznaje oznaczenia wymiar贸w tolerowanych
 • oblicza tolerancje wymiarowe i parametry pasowa艅 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zasady tolerancji wymiar贸w kszta艂tu i po艂o偶enia
 • stosuje parametry geometrycznej struktury powierzchni i kszta艂tu cz臋艣ci maszyn
  14. rozr贸偶nia materia艂y konstrukcyjne i eksploatacyjne
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie tworzyw sztucznych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie materia艂贸w niemetalowych
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie metali i ich stop贸w
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci olej贸w i smar贸w oraz ich zastosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci i zastosowanie cieczy smaruj膮co-ch艂odz膮cych i ich przeznaczenie
 • dobiera materia艂y eksploatacyjne stosowane w maszynach i urz膮dzeniach na podstawie katalog贸w do ich przeznaczenia
  15. rozr贸偶nia sposoby transportu wewn臋trznego, i sk艂adowania materia艂贸w
 • opisuje zasady sk艂adowania materia艂贸w
 • organizuje stanowisko sk艂adowania materia艂贸w
 • wymienia zastosowanie 艣rodk贸w transportu wewn臋trznego
 • wymienia 艣rodki transportu wewn臋trznego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zasad臋 dzia艂ania urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego
 • dobiera spos贸b i 艣rodki transportu wewn臋trznego do rodzaju transportowanego materia艂u
 • stosuje zasady sk艂adowania materia艂贸w zgodnie z wymaganiami ochrony 艣rodowiska
 • opisuje zasady pos艂ugiwania si臋 艣rodkami transportu wewn臋trznego podczas wykonywania zada艅 zawodowych
  16. stosuje metody ochrony przed korozj膮
 • opisuje rodzaje korozji
 • okre艣la przyczyny powstawania korozji
 • rozpoznaje objawy korozji
 • identyfikuje miejsce uszkodzone przez korozj臋 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby ochrony przed korozj膮
 • rozr贸偶nia rodzaje pow艂ok ochronnych i techniki ich nanoszenia
 • dobiera 艣rodki do konserwacji pojazdu
 • dobiera narz臋dzia i przyrz膮dy do nanoszenia pow艂ok ochronnych
 • wykonuje zabezpieczenie antykorozyjne element贸w pojazdu
  17. rozr贸偶nia techniki i metody wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
 • opisuje techniki i metody odlewania, obr贸bki plastycznej, obr贸bki skrawaniem, przetw贸rstwa tworzyw sztucznych, innowacyjnego wytwarzania cz臋艣ci maszyn
 • wyja艣nia zastosowanie poszczeg贸lnych rodzaj贸w technik i metod wytwarzania cz臋艣ci maszyn i urz膮dze艅
  18. rozr贸偶nia maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • opisuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • dobiera maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania operacji obr贸bki r臋cznej i maszynowej
 • wykorzystuje maszyny, urz膮dzenia i narz臋dzia do wykonywania operacji obr贸bki r臋cznej i maszynowej
  19. stosuje przyrz膮dy pomiarowe stosowane podczas diagnostyki, obs艂ugi i naprawy
 • opisuje w艂a艣ciwo艣ci metrologiczne przyrz膮d贸w pomiarowych
 • charakteryzuje przyrz膮dy do pomiar贸w wymiar贸w geometrycznych, si艂y i momentu, wielko艣ci elektrycznych
 • dobiera przyrz膮dy do pomiaru ci艣nienia i temperatury
  20. przeprowadza pomiary warsztatowe
 • opisuje metody pomiar贸w warsztatowych
 • rozr贸偶nia b艂臋dy pomiarowe
 • dobiera metod臋 pomiarow膮 w zale偶no艣ci od rodzaju i wielko艣ci mierzonego przedmiotu
 • dobiera przyrz膮dy i narz臋dzia do wykonywania pomiar贸w warsztatowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • por贸wnuje wyniki pomiar贸w warsztatowych z wzorcem lub danymi w dokumentacji technicznej
 • okre艣la zasady u偶ytkowania i przechowywania narz臋dzi i przyrz膮d贸w pomiarowych
 • zabezpiecza przyrz膮dy pomiarowe
  21. stosuje przepisy prawa dotycz膮ce ruchu drogowego i kieruj膮cych pojazdami
 • stosuje zasady kierowania pojazdami w ruchu drogowym
 • interpretuje znaczenie nadawanych sygna艂贸w drogowych
 • stosuje si臋 do oznakowania poziomego i pionowego dr贸g
 • przewiduje skutki zachowania innych uczestnik贸w ruchu drogowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega zasad kierowania pojazdami
  22. wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z prowadzeniem i obs艂ug膮 pojazd贸w samochodowych w zakresie niezb臋dnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B
 • przeprowadza czynno艣ci obs艂ugi codziennej i okresowej
 • por贸wnuje wskazania przyrz膮d贸w kontrolno- pomiarowych pojazd贸w samochodowych z warto艣ciami zalecanymi przez producenta
 • organizuje miejsce pracy kierowcy zgodnie z zasadami ergonomii
 • stosuje zasady prowadzenia pojazd贸w samochodowych w r贸偶nych warunkach drogowych zgodnie z wymaganiami prawa jazdy
  23. stosuje programy komputerowe wspomagaj膮ce wykonywanie zada艅 zawodowych
 • rozr贸偶nia programy komputerowe do doboru cz臋艣ci pojazd贸w samochodowych
 • obs艂uguje programy komputerowe zawieraj膮ce informacje techniczne o pojazdach samochodowych
 • obs艂uguje programy w procesie nauki przepis贸w o ruchu drogowym
  24. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • podaje definicj臋 i cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

MOT.02.3 - Przeprowadzanie obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych (Egzamin zawodowy kwalifikacja MOT2)

  1. rozr贸偶nia zespo艂y i podzespo艂y pojazd贸w samochodowych
 • klasyfikuje pojazdy samochodowe
 • klasyfikuje zespo艂y i podzespo艂y pojazd贸w samochodowych
 • opisuje budow臋 tradycyjnych i alternatywnych 藕r贸de艂 nap臋du pojazd贸w samochodowych, w tym spalinowych, elektrycznych, hybrydowych
 • wyja艣nia budow臋 i zadania uk艂ad贸w: nap臋dowych, hamulcowych, kierowniczych, jezdnych i elektrycznych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia budow臋 i zadania uk艂ad贸w bezpiecze艅stwa i komfortu jazdy
 • wyja艣nia budow臋 i zadania nadwozi i ram
  2. okre艣la zasady dzia艂ania podzespo艂贸w i zespo艂贸w stosowanych w pojazdach samochodowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania tradycyjnych i alternatywnych 藕r贸de艂 nap臋du pojazd贸w samochodowych
 • wyja艣nia zasad臋 dzia艂ania uk艂ad贸w nap臋dowych, hamulcowych, kierowniczych, jezdnych, elektrycznych oraz bezpiecze艅stwa i komfortu jazdy
  3. Kwalifikacje w zawodzie MOT2 - okre艣la zasady eksploatacji pojazd贸w samochodowych
 • okre艣la wymagania, jakie musi spe艂nia膰 pojazd samochodowy w trakcie eksploatacji
 • opisuje czynniki wp艂ywaj膮ce na stan techniczny i trwa艂o艣膰 pojazdu
 • rozr贸偶nia rodzaje zu偶ycia eksploatacyjnego pojazd贸w samochodowych
 • dobiera samochodowe materia艂y konserwacyjne i eksploatacyjne (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • okre艣la sposoby zapobiegania nadmiernemu zu偶yciu eksploatacyjnemu pojazd贸w samochodowych
 • stosuje zasady eksploatacji pojazd贸w samochodowych
  4. wykonuje obs艂ug臋 i konserwacj臋 mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych z wykorzystaniem urz膮dze艅 i narz臋dzi
 • rozr贸偶nia rodzaje obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • ustala zakres obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych na podstawie dokumentacji serwisowej i danych producenta
 • dobiera narz臋dzia, urz膮dzenia i przyrz膮dy do wykonania obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • przygotowuje mechatroniczne systemy pojazd贸w samochodowych do obs艂ugi i konserwacji (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • sprawdza stan narz臋dzi, urz膮dze艅 i przyrz膮d贸w do wykonywania obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • pos艂uguje si臋 narz臋dziami, urz膮dzeniami i przyrz膮dami do obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych zgodnie z instrukcjami u偶ytkowania
 • konserwuje mechatroniczne systemy pojazd贸w samochodowych
 • sprawdza prawid艂owo艣膰 wykonanej obs艂ugi i konserwacji
 • przewiduje skutki niewykonywania obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 serwisow膮, instrukcj膮 obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • analizuje dokumentacj臋 serwisow膮, instrukcje obs艂ugi w procesie konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • dobiera dokumentacj臋 serwisow膮, instrukcj臋 obs艂ugi i konserwacji do wykonania obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
  6. dobiera cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne do wykonania obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • ustala ilo艣膰 urz膮dze艅 elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych do zam贸wienia
 • korzysta z katalog贸w cz臋艣ci zamiennych oraz materia艂贸w eksploatacyjnych do wykonania obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • wype艂nia zam贸wienie magazynowe na urz膮dzenia i instalacje elektryczne i elektroniczne pojazd贸w samochodowych
 • stosuje cz臋艣ci zamienne oraz materia艂y eksploatacyjne do wykonania obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • segreguje zu偶yte cz臋艣ci i materia艂y eksploatacyjne po wykonaniu obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 oraz instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych
 • przekazuje posegregowane zu偶yte cz臋艣ci i materia艂y eksploatacyjne po wykonaniu obs艂ugi oraz konserwacji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych i elektronicznych pojazd贸w samochodowych do miejsc sk艂adowania i utylizacji odpad贸w
  7. przeprowadza czynno艣ci kalibracyjne i konfiguracyjne mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych za pomoc膮 komputera diagnostycznego i funkcji komputera pok艂adowego
 • wykonuje wst臋pny pomiar urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych
 • interpretuje wyniki pomiar贸w urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych
 • wykonuje czynno艣ci konfiguracyjne urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych za pomoc膮 komputera diagnostycznego
 • wykonuje czynno艣ci kalibracyjne urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych za pomoc膮 funkcji komputera pok艂adowego (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykonuje czynno艣ci konfiguracyjne urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych za pomoc膮 funkcji komputera pok艂adowego
  8. przeprowadza monta偶 i konfiguracj臋 akcesori贸w i osprz臋tu urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w
 • dobiera akcesoria do przeprowadzenia monta偶u i konfiguracji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych samochodowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • dobiera osprz臋t do przeprowadzenia monta偶u i konfiguracji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz i elektronicznych pojazd贸w samochodowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • wykonuje monta偶 akcesori贸w i osprz臋tu urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮
 • konfiguruje akcesoria i osprz臋t urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych zgodnie z dokumentacj膮 techniczn膮 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • ocenia stan techniczny na podstawie wynik贸w pomiar贸w przed monta偶em i po monta偶u lub przed konfiguracj膮 i po konfiguracji akcesori贸w i osprz臋tu urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych
  9. przygotowuje elektryczny i elektroniczny uk艂ad pojazd贸w samochodowych do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
 • odczytuje schematy urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych
 • dobiera narz臋dzia do demonta偶u osprz臋tu urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych
 • przygotowuje urz膮dzenia i instalacje elektryczne oraz elektroniczne uk艂ady pojazd贸w samochodowych do wykonania prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - przywraca sprawno艣膰 elektrycznego i elektronicznego uk艂adu pojazd贸w samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
 • lokalizuje uszkodzenia urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych przed wykonaniem prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
 • analizuje wyniki dokonanych pomiar贸w urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
 • przywraca funkcjonalno艣膰 urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych uk艂ad贸w pojazd贸w samochodowych po wykonaniu prac mechanicznych lub blacharsko-lakierniczych
  11. ocenia jako艣膰 wykonanej obs艂ugi i konserwacji mechatronicznych system贸w pojazd贸w samochodowych
 • dobiera metody sprawdzania jako艣ci wykonanej obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz elektronicznych pojazd贸w samochodowych
 • sprawdza jako艣膰 wykonanej obs艂ugi i konserwacji urz膮dze艅 i instalacji elektrycznych oraz el