LOGOWANIE

FLORYSTA


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


KWALIFIKACJE W ZAWODZIE FLORYSTA:

Zakres wiadomo艣ci i umiej臋tno艣ci w zawodzie florysta. Absolwent powinien umie膰:

 • Czyta膰 ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opis贸w, instrukcji, rysunk贸w, szkic贸w, wykres贸w, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczeg贸lno艣ci:
 • wyja艣nia膰 definicje i poj臋cia stosowane we florystyce;
 • rozpoznawa膰 rodzaje, gatunki i odmiany ro艣lin ozdobnych stosowanych w dekoracjach ro艣linnych oraz okre艣la膰 ich walory dekoracyjne i u偶ytkowe;
 • okre艣la膰 czynniki siedliska wp艂ywaj膮ce na wzrost ro艣lin i ich dekoracyjno艣膰;
 • okre艣la膰 czynniki wp艂ywaj膮ce na trwa艂o艣膰 kwiat贸w i zieleni ci臋tej;
 • klasyfikowa膰 materia艂 dekoracyjny i techniczny oraz pojemniki stosowane w dekoracjach ro艣linnych oraz okre艣la膰 ich przydatno艣膰;
 • rozpoznawa膰 narz臋dzia i urz膮dzenia stosowane we florystyce;
 • okre艣la膰 warunki przechowywania materia艂u florystycznego ro艣linnego i niero艣linnego;
 • stosowa膰 informacje zawarte w normach, instrukcjach i przepisach dotycz膮cych obrotu materia艂u florystycznego, tworzenia i przygotowania do sprzeda偶y wyrob贸w florystycznych;
 • klasyfikowa膰 techniki stosowane w dekoracjach ro艣linnych;
 • klasyfikowa膰 i rozpoznawa膰 formy dekoracji ro艣linnych wsp贸艂czesnych i historycznych;
 • klasyfikowa膰 i rozpoznawa膰 elementy kompozycji w dekoracjach ro艣linnych;
 • charakteryzowa膰 style kompozycji ro艣linnych.
 • Przetwarza膰 dane liczbowe i operacyjne, a w szczeg贸lno艣ci:
 • dobiera膰 elementy kompozycji przy tworzeniu dekoracji ro艣linnych zale偶nie od okazji, warunk贸w otoczenia, stylu i rodzaju dekoracji;
 • dobiera膰 materia艂 ro艣linny do tworzenia dekoracji ro艣linnej zale偶nie od stylu i rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunk贸w;
 • dobiera膰 materia艂 dekoracyjny zale偶nie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunk贸w;
 • dobiera膰 materia艂 techniczny zale偶nie od rodzaju dekoracji, okazji, sezonu, warunk贸w;
 • dobiera膰 narz臋dzia i urz膮dzenia niezb臋dne do wykonania dekoracji ro艣linnej;
 • dobiera膰 zasady kompozycji zale偶nie od stylu i rodzaju dekoracji ro艣linnej;
 • dobiera膰 techniki stosowane przy tworzeniu dekoracji ro艣linnych zale偶nie od rodzaju dekoracji ro艣linnej, stosowanego materia艂u;
 • wybiera膰 materia艂 ro艣linny i niero艣linny odpowiednio do dekoracji ro艣linnych zale偶nie od okazji, sezonu, przyj臋tej techniki, stylu i formy;
 • dobiera膰 materia艂 ro艣linny do kompozycji z ro艣lin doniczkowych w pojemniku uwzgl臋dniaj膮c ich w艂a艣ciwo艣ci, wymagania, oraz warunki otoczenia.
 • Bezpiecznie wykonywa膰 zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej oraz ochrony 艣rodowiska, a w szczeg贸lno艣ci:
 • stosowa膰 przepisy bhp, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska we florystyce;
 • przewidywa膰 zagro偶enia zdrowia i bezpiecze艅stwa cz艂owieka wynikaj膮ce z wykonywania prac florystycznych;
 • przewidzie膰 procedury post臋powania w razie wypadku przy pracy i innych zagro偶eniach zdrowia i bezpiecze艅stwa.