LOGOWANIE

KELNER- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)KWALIFIKACJE W ZAWODZIE KELNER:

Absolwent powinien umieć:
1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:
1.1. stosować nazwy i pojęcia z zakresu obsługi kelnerskiej;
1.2. identyfikować systemy i techniki obsługi konsumentów;
1.3. rozpoznawać naczynia, sztućce i sprzęt stosowany do podawania potraw i napojów;
1.4. rozróżniać przyjęcia okolicznościowe z uwzględnieniem zasad nakrywania stołów i zastosowanych metod obsługi;
1.5. identyfikować informacje zawarte na etykietach napojów;
1.6. rozróżniać podstawowe potrawy i napoje kuchni polskiej i innych narodów;
1.7. określać sposób przyjmowania i rejestrowania zamówień oraz sposoby rozliczenia gotówkowego i bezgotówkowego.
2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:
2.1. dobierać bieliznę, zastawę stołową i sprzęt niezbędny do podawania określonych potraw i napojów;
2.2. określać ilość zastawy stołowej i sprzętu do obsługi określonego przyjęcia okolicznościowego;
2.3. określać wartość energetyczną i odżywczą potraw i napojów;
2.4. doradzać klientom przy wyborze potraw i napojów;
2.5. określać temperatury podawania potraw i napojów;
2.6. stosować różne techniki podawania potraw i napojów.
3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:
3.1. stosować przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisy ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarne w obiektach zbiorowego wyżywienia;
3.2. przewidywać zagrożenia występujące podczas wykonywania prac związanych z produkcją, dystrybucją żywności oraz obsługą gości;
3.3. organizować stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.4. stosować zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania prac związanych z produkcją, dystrybucją żywności oraz obsługą gości.