LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A2

Przygotowywanie surowc贸w i mas ceramicznych



- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)




OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 2

1. Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do rozdrabniania i sortowania surowc贸w ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie A.2 - Ucze艅:
1) dobiera maszyny i urz膮dzenia do rozdrabniania i sortowania surowc贸w ceramicznych;
2) okre艣la parametry technologiczne procesu rozdrabniania i sortowania surowc贸w ceramicznych;
3) rozdrabnia surowce ceramiczne;
4) sortuje surowce ceramiczne wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
5) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 i konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 do rozdrabniania i sortowania surowc贸w ceramicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne rozdrabnianych i sortowanych surowc贸w ceramicznych;
7) dokonuje bie偶膮cej konserwacji urz膮dze艅 transportu wewn臋trznego;
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urz膮dzeniach do rozdrabniania i sortowania;
9) okre艣la zagro偶enia zwi膮zane z obs艂ug膮 urz膮dze艅 do rozdrabniania i sortowania surowc贸w ceramicznych.

2. Obs艂uga maszyn i urz膮dze艅 do dozowania oraz mieszania surowc贸w i mas ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie A2 - Ucze艅:

1) rozr贸偶nia rodzaje mas oraz szkliw ceramicznych;
2) dobiera maszyny i urz膮dzenia do dozowania oraz mieszania surowc贸w i mas ceramicznych;
3) odmierza obj臋to艣ciowo i wagowo surowce i masy ceramiczne;
4) sporz膮dza lejne, plastyczne i sypkie masy ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
5) sporz膮dza szkliwa ceramiczne na podstawie receptur i instrukcji technologicznych;
6) kontroluje parametry technologiczne mas i szkliw ceramicznych;
7) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 i konserwacj膮 maszyn i urz膮dze艅 do dozowania oraz mieszania surowc贸w i mas ceramicznych;
8) rozpoznaje i usuwa usterki w maszynach i urz膮dzeniach u偶ywanych do dozowania oraz mieszania surowc贸w i mas ceramicznych.

3. Obs艂uga suszar艅 i piec贸w do przygotowania surowc贸w ceramicznych
Kwalifikacje w zawodzie A 2 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje suszar艅 do suszenia surowc贸w ceramicznych;
2) okre艣la parametry procesu suszenia surowc贸w ceramicznych;
3) wykonuje prace zwi膮zane z suszeniem surowc贸w ceramicznych;
4) rozpoznaje rodzaje piec贸w do wypalania surowc贸w ceramicznych;
5) okre艣la parametry procesu wypalania surowc贸w ceramicznych;
6) wykonuje prace zwi膮zane z wypalaniem surowc贸w ceramicznych;
7) odczytuje wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w suszarniach i piecach ceramicznych;
8) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z obs艂ug膮 i konserwacj膮 suszar艅 i piec贸w ceramicznych.