LOGOWANIE

KWALIFIKACJA A34

Organizacja i prowadzenie prac zwi膮zanych z prze艂adunkiem oraz magazynowaniem towar贸w i 艂adunk贸w w portach i terminalach- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 A.34
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE A 34

1. Organizowanie prac zwi膮zanych z prze艂adunkiem i magazynowaniem towar贸w w portach i terminalach
Kwalifikacje w zawodzie A.34 - Ucze艅:
1) okre艣la elementy infrastruktury port贸w i terminali;
2) okre艣la wyposa偶enie port贸w i terminali;
3) rozr贸偶nia 艣rodki transportu bliskiego i transportu dalekiego oraz okre艣la ich przeznaczenie;
4) dobiera 艣rodki transportu bliskiego do prze艂adunku towar贸w;
5) rozr贸偶nia rodzaje opakowa艅;
6) prowadzi racjonaln膮 gospodark臋 opakowaniami i kontenerami;
7) oblicza wielko艣膰 powierzchni magazynowej oraz okre艣la miejsca sk艂adowania towar贸w;
8) planuje prace zwi膮zane z prze艂adunkiem i magazynowaniem towar贸w, w tym towar贸w niebezpiecznych, ponadnormatywnych, i 偶ywych zwierz膮t;
9) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z magazynowaniem i prze艂adunkiem towar贸w;
10) obs艂uguje rega艂y magazynowe niskiego i wysokiego sk艂adowania;
11) korzysta z oprogramowania specjalistycznego w pracach prze艂adunkowo--magazynowych;
12) obs艂uguje automatyczne systemy sk艂adowania i okre艣lania towar贸w;
13) organizuje obs艂ug臋 艣rodk贸w transportu dalekiego w zakresie prac prze艂adunkowych;
14) planuje rozmieszczenie 艂adunk贸w w 艣rodkach transportu dalekiego;
15) przestrzega przepis贸w prawa dotycz膮cych magazynowania i transportu towar贸w i 艂adunk贸w.

2. Prowadzenie dokumentacji magazynowej i przewozowej w portach i terminalach
Kwalifikacje w zawodzie A34 - Ucze艅:
1) przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce magazynowania, przewozu i bezpiecze艅stwa 艂adunk贸w w portach i terminalach;
2) okre艣la odpowiedzialno艣膰 materialn膮, osobist膮 i wsp贸ln膮 za powierzone mienie;
3) udziela klientom informacji na temat us艂ug 艣wiadczonych w portach i terminalach;
4) przestrzega zasad rozpatrywania reklamacji dotycz膮cych obs艂ugi 艂adunk贸w w portach i terminalach;
5) oblicza zapotrzebowanie na powierzchni臋 magazynow膮;
6) przeprowadza inwentaryzacj臋 magazyn贸w;
7) oblicza koszty prze艂adunku i operacji magazynowych;
8) sporz膮dza ofert臋 handlow膮 na wykonanie obs艂ugi towar贸w i 艂adunk贸w;
9) przygotowuje rozliczenia koszt贸w prze艂adunku, korzystania z infrastruktury port贸w i terminali oraz us艂ug dodatkowych.

3. Organizowanie obs艂ugi 艣rodk贸w transportu bliskiego w portach i terminalach
Kwalifikacje w zawodzie A 34 - Ucze艅:
1) pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮, przestrzega norm i stosuje przepisy prawa dotycz膮ce obs艂ugi urz膮dze艅 prze艂adunkowych i magazynowych w portach i terminalach;
2) charakteryzuje zadania zwi膮zane z eksploatacj膮 port贸w i terminali;
3) ocenia stan techniczny urz膮dze艅 portowych i terminalowych oraz 艣rodk贸w transportu bliskiego;
4) rozr贸偶nia metody napraw i regeneracji 艣rodk贸w transportu bliskiego;
5) przeprowadza przegl膮dy okresowe, badania diagnostyczne i naprawy urz膮dze艅 transportu bliskiego;
6) organizuje obs艂ug臋 techniczn膮 艣rodk贸w transportu bliskiego w portach i terminalach;

7) pos艂uguje si臋 艣rodkami 艂膮czno艣ci przewodowej i bezprzewodowej podczas obs艂ugi 艣rodk贸w transportu bliskiego w portach i terminalach.