LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.11

Wyprawianie sk贸r

TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA AU.11):

(OBECNIE BRAK MATERIA艁脫W Z TEJ KATEGORII)


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.11
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 11

1. Przygotowywanie surowca sk贸rzanego
Kwalifikacje w zawodzie AU.11 - Ucze艅:
1) rozpoznaje rodzaje surowc贸w sk贸rzanych oraz okre艣la ich przydatno艣膰 asortymentow膮;
2) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z konserwacj膮 sk贸r surowych i p贸艂produkt贸w
sk贸rzanych;
3) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z magazynowaniem surowc贸w sk贸rzanych;
4) obs艂uguje urz膮dzenia magazynowe;
5) pos艂uguje si臋 przyrz膮dami pomiarowymi do okre艣lania jako艣ci sk贸r oraz warunk贸w magazynowania.

2. Garbowanie i wyka艅czanie sk贸r
Kwalifikacje w zawodzie AU11 - Ucze艅:
1) sporz膮dza roztwory robocze i zestawy wyko艅czalnicze zgodnie z recepturami i instrukcjami technologicznymi;
2) obs艂uguje urz膮dzenia do transportu oraz dozowania substancji i roztwor贸w chemicznych;
3) dobiera urz膮dzenia do transportu sk贸r na stanowiska pracy;
4) obs艂uguje agregaty, maszyny i urz膮dzenia garbarskie;
5) wykonuje r臋czn膮 i mechaniczn膮 obr贸bk臋 sk贸r;
6) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z kontrol膮 proces贸w wyprawy sk贸r;
7) rozsortowuje p贸艂produkty sk贸rzane na okre艣lone asortymenty sk贸r;
8) rozpoznaje rodzaje sk贸r wyprawionych;
9) pos艂uguje si臋 przyrz膮dami pomiarowymi;
10) obs艂uguje maszyny i urz膮dzenia do pomiaru parametr贸w sk贸r wyprawionych;
11) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z magazynowaniem wyrob贸w gotowych;
12) przestrzega zasad ochrony 艣rodowiska przed zagro偶eniami zwi膮zanymi z produkcj膮 garbarsk膮.

3. Wykonywanie renowacji wyrob贸w sk贸rzanych
Kwalifikacje w zawodzie AU 11 - Ucze艅:
1) identyfikuje rodzaje sk贸r w wyrobach przeznaczonych do renowacji;
2) rozpoznaje wady i uszkodzenia sk贸r w wyrobach sk贸rzanych;
3) okre艣la koszty wykonania renowacji;
4) dobiera metody czyszczenia i odnawiania wyrob贸w sk贸rzanych;
5) wykonuje czynno艣ci zwi膮zane z renowacj膮 wyrob贸w;
6) sporz膮dza kosztorys wykonania us艂ugi.