LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU.27

Wykonywanie prac biurowych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AU.27
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 27

1. Sporz膮dzanie oraz prowadzenie korespondencji biurowej
Kwalifikacje w zawodzie AU.27 - Ucze艅:
1) sporz膮dza r贸偶nego rodzaju pisma urz臋dowe z zastosowaniem techniki komputerowej;
2) obs艂uguje oprogramowanie do edycji tekstu, wykonywania oblicze艅 oraz tworzenia
baz danych;
3) obs艂uguje programy oraz urz膮dzenia dla niewidomych i s艂abowidz膮cych;
4) przestrzega zasad przygotowania dokument贸w brajlowskich;
5) stosuje programy do przetwarzania plik贸w tekstowych na pliki d藕wi臋kowe;
6) przestrzega zasad sporz膮dzania korespondencji oraz redagowania pism;
7) sporz膮dza pisma urz臋dowe dotycz膮ce funkcjonowania jednostki organizacyjnej;
8) pos艂uguje si臋 alfabetem Braille鈥檃;
9) obs艂uguje graficzne i tekstowe drukarki brajlowskie.

2. Obs艂ugiwanie biura
Kwalifikacje w zawodzie AU27 - Ucze艅:
1) opracowuje instrukcj臋 kancelaryjn膮;
2) sporz膮dza rzeczowy wykaz akt;
3) organizuje prac臋 biura lub sekretariatu;
4) kompletuje materia艂y i akty prawne niezb臋dne do pracy;
5) kreuje wizerunek jednostki organizacyjnej;
6) rozpoznaje struktur臋 organizacyjn膮 jednostki;
7) wykonuje czynno艣ci kancelaryjne;
8) przygotowuje korespondencj臋 do wys艂ania poczt膮 tradycyjn膮 i poczt膮 elektroniczn膮;
9) obs艂uguje sprz臋t i urz膮dzenia techniki biurowej;
10) przygotowuje zebrania, narady i konferencje.