LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU28

Realizacja projektów multimedialnych
- Test do rozwiązania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)


Zawody związane z kwalifikacją AU.28OPIS WYMAGAŃ - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AU 28

1. Przygotowywanie materiałów cyfrowych do wykonania projektów multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie AU.28 - Uczeń:
1) posługuje się oprogramowaniem do przygotowania materiałów cyfrowych;
2) pozyskuje i edytuje materiały graficzne;
3) tworzy obiekty grafiki rastrowej;
4) projektuje obiekty grafiki wektorowej;
5) tworzy obiekty animowane;
6) pozyskuje i edytuje materiały wideo;
7) pozyskuje i edytuje materiały dźwiękowe;
8) pozyskuje i przetwarza obiekty na potrzeby druku 3D;
9) obsługuje skanery i drukarki 3D;
10) kataloguje materiały cyfrowe.

2. Wykonywanie i publikacja projektów multimedialnych
Kwalifikacje w zawodzie AU28 - Uczeń:
1) dobiera narzędzia do tworzenia projektów multimedialnych;
2) przestrzega zasad tworzenia projektu multimedialnego;
3) tworzy kompozycję graficzną projektu multimedialnego;
4) projektuje prezentacje multimedialne;
5) dokonuje montażu plików graficznych, filmowych i dźwiękowych;
6) stosuje efekty specjalne w projektach multimedialnych;
7) projektuje fotokasty i galerie internetowe;
8) publikuje projekty multimedialne w oparciu o system zarządzania treścią;
9) publikuje projekty multimedialne w mediach cyfrowych.