LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AUD.05

Realizacja projekt贸w graficznych i multimedialnych- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 AUD.5
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE AUD 5

AUD.05.2 - Podstawy fotografii (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.05)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu: fotografii i estetyki obrazu, rejestracji obrazu, kopiowania i obr贸bki obrazu, grafiki komputerowej i publikacji obrazu, teorii barwy
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu fotografii
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 zwi膮zanych z kompozycj膮 i estetyk膮 obrazu
 • dokonuje analizy obrazu fotograficznego
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu wykonywania zdj臋膰 (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu kopiowania i obr贸bki obrazu
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu obr贸bki cyfrowej obrazu
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 z zakresu publikacji obrazu
 • podaje definicje poj臋膰 z zakresu percepcji barw
 • wyja艣nia znaczenie poj臋膰 dotycz膮cych przestrzeni barw
  2. charakteryzuje techniki rejestracji obrazu
 • wymienia rodzaje technik fotograficznych
 • okre艣la znaczenie technik o艣wietleniowych stosowanych w fotografii
 • identyfikuje etapy procesu rejestracji obrazu
 • wymienia czynno艣ci podejmowane podczas rejestracji obrazu
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.05 - charakteryzuje procesy: cyfrowej obr贸bki obrazu, chemicznej obr贸bki materia艂贸w fotograficznych
 • identyfikuje etapy procesu cyfrowej obr贸bki obrazu
 • opisuje metody cyfrowej obr贸bki obrazu
 • identyfikuje etapy procesu chemicznej obr贸bki materia艂贸w fotograficznych
 • opisuje znaczenie roztwor贸w chemicznych w procesie obr贸bki materia艂贸w fotograficznych
  4. opisuje metody publikacji obrazu
 • klasyfikuje metody publikacji obrazu
 • okre艣la zasady przygotowania publikacji elektronicznej i drukowanej
 • rozr贸偶nia metody cyfrowego druku zdj臋膰
 • okre艣la zastosowanie technik druku cyfrowego
  5. Kwalifikacje zawodowe - charakteryzuje sprz臋t i urz膮dzenia stosowane podczas rejestracji obrazu
 • klasyfikuje sprz臋t i urz膮dzenia stosowane podczas rejestracji obrazu
 • rozpoznaje aparaty fotograficzne
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe obiektyw贸w
 • klasyfikuje 藕r贸d艂a 艣wiat艂a stosowane w fotografii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rozpoznaje sprz臋t i urz膮dzenia do kopiowania obrazu
 • wskazuje sprz臋t i urz膮dzenia do chemicznej obr贸bki materia艂贸w fotograficznych
 • rozpoznaje sprz臋t i urz膮dzenia do cyfrowej obr贸bki i publikacji obrazu
 • rozpoznaje urz膮dzenia do wydruku zdj臋膰
 • okre艣la przeznaczenie urz膮dze艅 pomiarowych stosowanych w fotografii
 • rozpoznaje zestawy do kalibracji urz膮dze艅 stosowanych w fotografii
  6. rozr贸偶nia materia艂y 艣wiat艂oczu艂e stosowane w fotografii
 • rozpoznaje rodzaje materia艂贸w fotograficznych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci matryc fotograficznych
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe materia艂贸w fotograficznych
  7. rozr贸偶nia materia艂y eksploatacyjne do drukarek komputerowych
 • rozpoznaje materia艂y eksploatacyjne do wydruku zdj臋膰
 • klasyfikuje materia艂y do drukowania
 • wskazuje w艂a艣ciwo艣ci u偶ytkowe materia艂贸w do wydruku zdj臋膰
  8. rozpoznaje no艣niki pami臋ci
 • klasyfikuje no艣niki pami臋ci
 • okre艣la parametry u偶ytkowe no艣nik贸w pami臋ci
  9. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy oraz rysunki techniczne
 • interpretuje oznaczenia umieszczone na sprz臋cie i urz膮dzeniach stosowanych w fotografii
 • wymienia cechy urz膮dze艅 na podstawie umieszczonych oznacze艅
 • interpretuje oznaczenia umieszczone na opakowaniach materia艂贸w stosowanych w fotografii (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pozyskuje dane z norm i katalog贸w
 • wykonuje szkice i schematy zwi膮zane z realizacj膮 zada艅 zawodowych
  10. Wymagania w kwalifikacjach zawodowych - rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

AUD.05.3 - Przygotowywanie materia艂贸w cyfrowych do wykonania projekt贸w graficznych i multimedialnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD5)

  1. pozyskuje materia艂y cyfrowe do wykonania projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • klasyfikuje materia艂y cyfrowe
 • charakteryzuje parametry techniczne materia艂贸w audio oraz wideo
 • wyodr臋bnia pliki graficzne, audio oraz wideo
 • wskazuje 藕r贸d艂a pozyskiwania materia艂贸w cyfrowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • klasyfikuje rodzaje praw autorskich obejmuj膮cych materia艂y cyfrowe
 • kataloguje materia艂y cyfrowe
  2. dobiera oprogramowanie do tworzenia element贸w projekt贸w multimedialnych
 • klasyfikuje programy graficzne
 • dobiera narz臋dzia do wykonywania obiekt贸w grafiki wektorowej
 • dobiera narz臋dzia do wykonywania obiekt贸w grafiki rastrowej
 • dobiera narz臋dzia do nagrania materia艂贸w filmowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera narz臋dzia do nagrania d藕wi臋ku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD5 - projektuje elementy grafiki rastrowej i obiekty grafiki wektorowej
 • wykonuje obiekty grafiki wektorowej
 • tworzy elementy grafiki rastrowej
 • edytuje teksty
 • dokonuje konwersji pomi臋dzy formatami graficznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • tworzy obiekty interaktywne
 • modyfikuje obiekty graficzne
 • modyfikuje teksty
  4. projektuje animacje element贸w grafiki rastrowej i obiekt贸w grafiki wektorowej
 • dobiera techniki animacji optymalne dla projektu multimedialnego
 • dobiera narz臋dzia do edycji obiekt贸w animowanych
 • wykonuje animacje obiekt贸w grafiki rastrowej
 • wykonuje animowane obiekty grafiki wektorowej
  5. Kwalifikacje zawodowe - dokonuje rejestracji materia艂贸w audio i wideo: nagrywa d藕wi臋k, nagrywa materia艂 wideo
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia i programy stosowane do rejestracji d藕wi臋ku
 • rejestruje materia艂y d藕wi臋kowe
 • rozr贸偶nia urz膮dzenia stosowane do rejestracji materia艂u wideo
 • dobiera parametry rejestracji filmu zgodnie z przeznaczeniem (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • rejestruje materia艂y wideo
  6. montuje materia艂y audio-wideo
 • dodaje efekty do materia艂u wideo
 • dodaje efekty do plik贸w audio
 • rozr贸偶nia techniki monta偶u filmu
 • synchronizuje 艣cie偶ki audio i wideo (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • tworzy klipy wideo
 • zapisuje materia艂 audio, wideo i audio-wideo w odpowiednim formacie

AUD.05.4 - Wykonywanie i publikacja projekt贸w graficznych i multimedialnych (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.5)

  1. stosuje system zarz膮dzania barw膮 w procesie wykonywania i publikacji projekt贸w multimedialnych
 • stosuje i koryguje profile barwne
 • opisuje systemy zarz膮dzania barw膮 stosowane w programach do wykonywania projekt贸w graficznych i multimedialnych
  2. opracowuje layout projektu graficznego i multimedialnego
 • opisuje zasady kompozycji
 • dobiera barwy do projektu graficznego i multimedialnego zgodnie z ich symbolik膮
 • dobiera narz臋dzia do tworzenia kompozycji graficznej
 • opracowuje graficznie elementy projektu graficznego i multimedialnego
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.5 - wykonuje projekty graficzne i multimedialne
 • rozr贸偶nia programy do wykonywania projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • wymienia parametry materia艂贸w cyfrowych do wykonywania projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • dobiera parametry materia艂贸w cyfrowych do wykonania projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • przygotowuje materia艂y graficzne w postaci wektorowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przygotowuje materia艂y graficzne w postaci rastrowej
 • wykonuje projekty audio-wideo
 • wykonuje multimedialny projekt internetowy
  4. ocenia wykonany projekt graficzny i multimedialny
 • ocenia poprawno艣膰 kompozycji wykonanego projektu graficznego i multimedialnego
 • ocenia zgodno艣膰 wykonanego projektu graficznego i multimedialnego z za艂o偶eniami
  5. Kwalifikacje zawodowe - publikuje projekty graficzne i multimedialne: przygotowuje projekty graficzne i multimedialne do publikacji, zamieszcza projekty graficzne i multimedialne w mediach cyfrowych, zarz膮dza opublikowanymi projektami graficznymi i multimedialnymi
 • dostosowuje parametry projekt贸w graficznych i multimedialnych do publikacji w mediach cyfrowych
 • wykorzystuje programy do przygotowania internetowych projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • wykorzystuje systemy zarz膮dzania tre艣ci膮 do publikacji projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • publikuje projekty graficzne i multimedialne w internecie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • przestrzega praw autorskich podczas publikacji projekt贸w graficznych i multimedialnych
 • aktualizuje opublikowane projekty graficzne i multimedialne
 • archiwizuje opublikowane projekty graficzne i multimedialne
 • sporz膮dza kopie zapasowe wykonanych projekt贸w graficznych i multimedialnych

AUD.05.5 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD05)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych) umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe w j臋zyku obcym nowo偶ytnym umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD05 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • pyta o upodobania i intencje innych os贸b
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

AUD.05.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja AUD.05.)

  1. okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wskazuje sposoby przeciwdzia艂ania czynnikom szkodliwym
 • rozpoznaje 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w miejscu pracy
 • okre艣la sposoby przeciwdzia艂ania zagro偶eniom dla zdrowia cz艂owieka
 • wymienia objawy typowych chor贸b zawodowych wynikaj膮cych z oddzia艂ywania na organizm cz艂owieka czynnik贸w szkodliwych w 艣rodowisku pracy
  2. organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpo偶arowej
 • stosuje przepisy bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska na stanowisku pracy
 • rozr贸偶nia 艣rodki ga艣nicze ze wzgl臋du na zakres ich stosowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • opisuje wymagania dotycz膮ce ergonomii w 艣rodowisku pracy
  3. Kwalifikacje w zawodzie AUD.05. - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • rozpoznaje 艣rodki ochrony indywidualnej pracownika obowi膮zuj膮ce na stanowisku pracy
 • dobiera 艣rodki ochrony indywidualnej do wykonania zadania zawodowego
 • przestrzega zasad u偶ytkowania 艣rodk贸w ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
  4. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji