LOGOWANIE

KWALIFIKACJA PGF.04

Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych


TESTY ZAWODOWE (KWALIFIKACJA PGF.4):


- Test do rozwi膮zania online na stronie
- Test tylko do pobrania (arkusz PDF)
UWAGA: Testy z kwalifikacji 2019 (opr贸cz "test贸w wiedzy") s膮 opracowane na podstawie starszych kwalifikacji 2012 oraz 2017 i cz臋艣膰 pyta艅 mo偶e nie by膰 w pe艂ni zgodna z now膮 podstaw膮 programow膮 2019 oraz aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.

Zawody zwi膮zane z kwalifikacj膮 PGF.4
OPIS WYMAGA艃 - KWALIFIKACJA W ZAWODZIE PGF 4

PGF.04.2 - Podstawy poligrafii (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.04)

  1. stosuje terminologi臋 z zakresu poligrafii
 • wyja艣nia poj臋cia z zakresu poligrafii
 • przyporz膮dkowuje poj臋cia do dzia艂贸w poligrafii
  2. charakteryzuje procesy poligraficzne
 • rozr贸偶nia procesy produkcji poligraficznej
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu przygotowania do druku
 • rozpoznaje p贸艂produkty procesu drukowania
 • rozpoznaje p贸艂produkty i produkty proces贸w introligatorskich i wyko艅czeniowych (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wymienia czynno艣ci w ramach poligraficznych operacji produkcyjnych
 • wymienia techniki drukowania
 • dokonuje podzia艂u technik drukowania ze wzgl臋du na rodzaj formy drukowej
 • okre艣la zastosowanie technik drukowania
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.04 - charakteryzuje maszyny i urz膮dzenia stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • rozpoznaje maszyny i urz膮dzenia poligraficzne
 • okre艣la zastosowanie maszyn i urz膮dze艅 poligraficznych
  4. charakteryzuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • klasyfikuje materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • rozr贸偶nia materia艂y, p贸艂produkty i produkty stosowane w poligrafii
 • okre艣la w艂a艣ciwo艣ci materia艂贸w, p贸艂produkt贸w i produkt贸w stosowanych w poligrafii
  5. Kwalifikacje zawodowe - pos艂uguje si臋 miarami poligraficznymi
 • rozr贸偶nia miary stosowane w poligrafii
 • dokonuje przelicze艅 mi臋dzy miarami
 • rozpoznaje poligraficzne przyrz膮dy kontrolno- pomiarowe
 • okre艣la zastosowanie poligraficznych przyrz膮d贸w kontrolno-pomiarowych
  6. pos艂uguje si臋 dokumentacj膮 techniczn膮 i technologiczn膮
 • odczytuje schematy oraz rysunki techniczne maszyn i urz膮dze艅
 • stosuje zasady rysunku zawodowego
 • odczytuje charakterystyki i parametry maszyn i urz膮dze艅
  7. rozpoznaje w艂a艣ciwe normy i procedury oceny zgodno艣ci podczas realizacji zada艅 zawodowych
 • wymienia cele normalizacji krajowej
 • wyja艣nia, czym jest norma i wymienia cechy normy
 • rozr贸偶nia oznaczenie normy mi臋dzynarodowej, europejskiej i krajowej
 • korzysta ze 藕r贸de艂 informacji, dotycz膮cych norm i procedur oceny zgodno艣ci

PGF.04.3 - Przygotowanie materia艂贸w graficznych (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF4)

  1. gromadzi graficzne materia艂y cyfrowe
 • okre艣la 藕r贸d艂a pozyskiwania materia艂贸w cyfrowych
 • skanuje materia艂y refleksyjne
 • skanuje materia艂y transparentne
 • rejestruje obrazy technikami fotograficznymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • zapisuje pozyskane materia艂y cyfrowe w odpowiednim formacie
 • kataloguje materia艂y cyfrowe
  2. przygotowuje obiekty bitmapowe do projektu graficznego
 • dobiera oprogramowanie do tworzenia i edycji obiekt贸w bitmapowych
 • modyfikuje rozdzielczo艣膰, przestrze艅 barw i rozmiar obiekt贸w bitmapowych
 • dokonuje obrotu, skalowania i kadrowania obiekt贸w bitmapowych
 • wykonuje retusz, fotomonta偶 oraz korekcj臋 barwn膮 i walorow膮 bitmap (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • projektuje obiekty bitmapowe zgodnie z zasadami kompozycji
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF4 - przygotowuje obiekty wektorowe do projektu graficznego
 • dobiera oprogramowanie do tworzenia i edycji obiekt贸w wektorowych
 • tworzy obiekty wektorowe
 • modyfikuje obiekty wektorowe
 • okre艣la zasady symboliki barw (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje symbolik臋 barw w tworzeniu i edycji obiekt贸w wektorowych
 • zapisuje obiekty wektorowe w r贸偶nych formatach
  4. przygotowuje elementy tekstowe do projektu graficznego
 • dobiera narz臋dzia do edycji tekst贸w
 • dobiera narz臋dzia do umieszczenia tekstu w ramce
 • dobiera narz臋dzia do umieszczenia tekstu na 艣cie偶ce
 • dobiera narz臋dzia do umieszczenia tekstu w obiekcie (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • 艂膮czy tekst z grafik膮 zgodnie z zasadami typografii
 • 艂amie tekst zgodnie z zasadami typografii
 • modyfikuje parametry tekstu zgodnie z zasadami typografii
 • stosuje narz臋dzia do sprawdzania pisowni

PGF.04.4 - Projektowanie prac graficznych i publikacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.4)

  1. stosuje zasady sk艂adania i 艂amania tekst贸w
 • okre艣la zasady sk艂adu tekst贸w g艂adkich
 • okre艣la zasady sk艂adu tekst贸w utrudnionych
 • okre艣la zasady 艂amania tekstu
 • dobiera narz臋dzia do 艂amania tekstu (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje narz臋dzia do 艂amania tekstu
  2. tworzy kompozycje graficzno-tekstowe prac i publikacji
 • ustala parametry layoutu publikacji
 • tworzy layout publikacji zgodnie z zasadami kompozycji
 • projektuje graficznie akcydensy
 • projektuje graficznie publikacje zwarte
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.4 - przygotowuje graficznie projekty opakowa艅
 • klasyfikuje opakowania
 • wymiaruje opakowania
 • tworzy siatki opakowa艅
 • wykonuje projekty opakowa艅

PGF.04.5 - Przygotowanie prac graficznych do drukowania i publikacji (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF04)

  1. stosuje zasady przygotowania prac cyfrowych do publikacji
 • okre艣la zasady przygotowania publikacji do druku
 • okre艣la zasady przygotowania e-publikacji
  2. przygotowuje materia艂 cyfrowy do publikowania
 • dobiera parametry zapisu pliku graficznego do sposobu publikacji
 • zapisuje pliki graficzne do publikacji
 • zapisuje pliki graficzne do drukowania
 • dobiera parametry pliku do standardu drukowania (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • dobiera parametry pliku do publikacji elektronicznej
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF04 - wykonuje impozycj臋 prac cyfrowych
 • okre艣la parametry impozycji
 • przestrzega zasad wykonywania impozycji
 • rozmieszcza strony na arkuszu
 • stosuje spady na kraw臋dziach (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • umieszcza na arkuszu skale barwne
 • oznacza linie ci臋cia, punktury i znaki grzbietowe
  4. stosuje proofing cyfrowy
 • wykonuje wydruki pr贸bne
 • weryfikuje poprawno艣膰 przygotowania prac do druku

PGF.04.6 - J臋zyk obcy zawodowy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF 04)

  1. pos艂uguje si臋 podstawowym zasobem 艣rodk贸w j臋zykowych w j臋zyku obcym nowo偶ytnym (ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem 艣rodk贸w leksykalnych), umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie temat贸w zwi膮zanych: ze stanowiskiem pracy i jego wyposa偶eniem, z g艂贸wnymi technologiami stosowanymi w danym zawodzie, z dokumentacj膮 zwi膮zan膮 z danym zawodem, z us艂ugami 艣wiadczonymi w danym zawodzie
 • rozpoznaje oraz stosuje 艣rodki j臋zykowe umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 czynno艣ci zawodowych w zakresie: czynno艣ci wykonywanych na stanowisku pracy, w tym zwi膮zanych z zapewnieniem bezpiecze艅stwa i higieny pracy, narz臋dzi, maszyn, urz膮dze艅 i materia艂贸w koniecznych do realizacji czynno艣ci zawodowych, proces贸w i procedur zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych, formularzy, specyfikacji oraz innych dokument贸w zwi膮zanych z wykonywaniem zada艅 zawodowych, 艣wiadczonych us艂ug, w tym obs艂ugi klienta
  2. rozumie proste wypowiedzi ustne artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka obcego nowo偶ytnego, a tak偶e proste wypowiedzi pisemne w j臋zyku
 • okre艣la g艂贸wn膮 my艣l wypowiedzi lub tekstu lub fragmentu wypowiedzi lub tekstu
 • znajduje w wypowiedzi lub tek艣cie okre艣lone informacje obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: rozumie proste wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. rozmowy, wiadomo艣ci, komunikaty, instrukcje lub filmy instrukta偶owe, prezentacje), artyku艂owane wyra藕nie, w standardowej odmianie j臋zyka, rozumie proste wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. napisy, broszury, instrukcje obs艂ugi, przewodniki, dokumentacj臋 zawodow膮)
 • rozpoznaje zwi膮zki mi臋dzy poszczeg贸lnymi cz臋艣ciami tekstu
 • uk艂ada informacje w okre艣lonym porz膮dku
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF 04 - samodzielnie tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne i pisemne w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, w zakresie umo偶liwiaj膮cym realizacj臋 zada艅 zawodowych: tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi ustne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. polecenie, komunikat, instrukcj臋), tworzy kr贸tkie, proste, sp贸jne i logiczne wypowiedzi pisemne dotycz膮ce czynno艣ci zawodowych (np. komunikat, e-mail, instrukcj臋, wiadomo艣膰, CV, list motywacyjny, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem 鈥 wed艂ug wzoru)
 • opisuje przedmioty, dzia艂ania i zjawiska zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi
 • przedstawia spos贸b post臋powania w r贸偶nych sytuacjach zawodowych (np. udziela instrukcji, wskaz贸wek, okre艣la zasady)
 • wyra偶a i uzasadnia swoje stanowisko
 • stosuje zasady konstruowania tekst贸w o r贸偶nym charakterze (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi adekwatnie do sytuacji
  4. uczestniczy w rozmowie w typowych sytuacjach zwi膮zanych z realizacj膮 zada艅 zawodowych 鈥 reaguje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w spos贸b zrozumia艂y, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu: reaguje ustnie (np. podczas rozmowy z innym pracownikiem, klientem, kontrahentem, w tym rozmowy telefonicznej) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych, reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomo艣膰, formularz, e- mail, dokument zwi膮zany z wykonywanym zawodem) w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • rozpoczyna, prowadzi i ko艅czy rozmow臋
 • uzyskuje i przekazuje informacje i wyja艣nienia
 • wyra偶a swoje opinie i uzasadnia je, pyta o opinie, zgadza si臋 lub nie zgadza z opiniami innych os贸b
 • prowadzi proste negocjacje zwi膮zane z czynno艣ciami zawodowymi (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • stosuje zwroty i formy grzeczno艣ciowe
 • dostosowuje styl wypowiedzi do sytuacji
  5. Kwalifikacje zawodowe - zmienia form臋 przekazu ustnego lub pisemnego w j臋zyku obcym nowo偶ytnym w typowych sytuacjach zwi膮zanych z wykonywaniem czynno艣ci zawodowych
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje zawarte w materia艂ach wizualnych (np. wykresach, symbolach, piktogramach, schematach) oraz audiowizualnych (np. filmach instrukta偶owych)
 • przekazuje w j臋zyku polskim informacje sformu艂owane w j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przekazuje w j臋zyku obcym nowo偶ytnym informacje sformu艂owane w j臋zyku polskim lub w tym j臋zyku obcym nowo偶ytnym
 • przedstawia publicznie w j臋zyku obcym nowo偶ytnym wcze艣niej opracowany materia艂, np. prezentacj臋.
  6. wykorzystuje strategie s艂u偶膮ce doskonaleniu w艂asnych umiej臋tno艣ci j臋zykowych oraz podnosz膮ce 艣wiadomo艣膰 j臋zykow膮: wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad j臋zykiem, wsp贸艂dzia艂a w grupie, korzysta ze 藕r贸de艂 informacji w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, stosuje strategie komunikacyjne i kompensacyjne
 • korzysta ze s艂ownika dwuj臋zycznego i jednoj臋zycznego
 • wsp贸艂dzia艂a z innymi osobami, realizuj膮c zadania j臋zykowe
 • korzysta z tekst贸w w j臋zyku obcym nowo偶ytnym, r贸wnie偶 za pomoc膮 technologii informacyjno- komunikacyjnych
 • identyfikuje s艂owa klucze, internacjonalizmy (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wykorzystuje kontekst (tam, gdzie to mo偶liwe), aby w przybli偶eniu okre艣li膰 znaczenie s艂owa
 • upraszcza (je偶eli to konieczne) wypowied藕, zast臋puje nieznane s艂owa innymi, wykorzystuje opis, 艣rodki niewerbalne

PGF.04.1 - Bezpiecze艅stwo i higiena pracy (Egzamin zawodowy kwalifikacja PGF.04.)

  1. pos艂uguje si臋 poj臋ciami w zakresie bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej, ochrony 艣rodowiska i ergonomii
 • wyja艣nia poj臋cia zwi膮zane z bezpiecze艅stwem i higien膮 pracy stosowane w przepisach
 • wymienia przepisy prawa dotycz膮ce bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • okre艣la sposoby post臋powania z odpadami i zanieczyszczeniami, powstaj膮cymi na stanowiskach pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej
 • okre艣la warunki ergonomii w pracy technika grafiki i poligrafii cyfrowej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • wskazuje zasady post臋powania i zachowania w razie wyst膮pienia zagro偶enia (wypadek przy pracy, awaria, po偶ar, wybuch)
  2. charakteryzuje zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia instytucje i s艂u偶by dzia艂aj膮ce w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
 • wymienia zadania i uprawnienia instytucji oraz s艂u偶b dzia艂aj膮cych w zakresie ochrony pracy i ochrony 艣rodowiska
  3. Kwalifikacje w zawodzie PGF.04. - okre艣la skutki oddzia艂ywania czynnik贸w szkodliwych na organizm cz艂owieka
 • wymienia czynniki szkodliwe wyst臋puj膮ce w 艣rodowisku pracy, dzia艂aj膮ce na organizm cz艂owieka
 • wskazuje 藕r贸d艂a czynnik贸w szkodliwych w miejscu pracy
 • rozr贸偶nia sposoby przeciwdzia艂ania czynnikom szkodliwym
 • okre艣la sposoby zapobiegania zagro偶eniom zdrowia lub 偶ycia podczas wykonywania prac zawodowych
  4. organizuje stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy, ochrony przeciwpo偶arowej i ochrony 艣rodowiska
 • dobiera przyrz膮dy, urz膮dzenia, maszyny i elementy wyposa偶enia stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii
 • stosuje zasady bezpiecznego pos艂ugiwania si臋 przyrz膮dami, urz膮dzeniami, maszynami, narz臋dziami i elementami wyposa偶enia stanowiska pracy
  5. Kwalifikacje zawodowe - stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zada艅 zawodowych
 • dobiera 艣rodki ochrony osobistej do wykonania zadania zawodowego
 • wskazuje zastosowanie danego 艣rodka ochrony indywidualnej pracownika na stanowisku pracy
 • stosuje 艣rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy
  6. udziela pierwszej pomocy w stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • opisuje podstawowe symptomy wskazuj膮ce na stany nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego
 • ocenia sytuacj臋 poszkodowanego na podstawie analizy objaw贸w obserwowanych u poszkodowanego
 • zabezpiecza siebie, poszkodowanego i miejsce wypadku
 • uk艂ada poszkodowanego w pozycji bezpiecznej (藕r贸d艂o: www.testy.egzaminzawodowy.info)
 • powiadamia odpowiednie s艂u偶by
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w urazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. krwotok, zmia偶d偶enie, amputacja, z艂amanie, oparzenie
 • prezentuje udzielanie pierwszej pomocy w nieurazowych stanach nag艂ego zagro偶enia zdrowotnego, np. omdlenie, zawa艂, udar
 • wykonuje resuscytacj臋 kr膮偶eniowo-oddechow膮 na fantomie zgodnie z wytycznymi Polskiej Rady Resuscytacji i Europejskiej Rady Resuscytacji